HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Postadress:
Stiftelsen Vidfelts fond
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@vidfelt. skogssallskapet.se

Hemsida:
vidfelt.skogssallskapet.se

Stiftelsens uppgifter och funktion

Stiftelsen stöder betydelsefull biologisk forskning varvid företräde ges åt:

a) forskning inom Store Mosse-området
b) botanisk eller zoologisk myrforskning
c) skoglig mykologi (inklusive lichenologi)

Anslag kan ges till enskild person eller i undantagsfall till institution eller organisation.

Stiftelsens anslag är engångsanslag som får disponeras under två år.

Stiftelsen utlyser i år 800 tkr för forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 16 november 2018 enligt anvisningar. Se PM/Ansökan.