HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Postadress:
Stiftelsen Vidfelts fond
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@vidfelt. skogssallskapet.se

Hemsida:
vidfelt.skogssallskapet.se

Stiftelsens styrelse

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, org.nr. 857202-3144.

Styrelsen består av tre ledamöter med tre suppleanter, vilka utses av Göteborgs Universitet, Svenska Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Skogssällskapet.

Styrelsens ordförande är prefekt Göran Wallin, som kan nås på epostadress: goran.wallin@dpes.gu.se, alternativt på postadress: Göteborgs universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Box 461, 405 03 Göteborg.

<< tillbaka