Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsexkursion till Lettland

 Bild tagen i Lettland, i maj 2017.

Skogssällskapet har under de sista åren finansierat fyra högintressanta examensarbeten vid Euroforesterprogrammet i Alnarp. Dessa är nu färdiga och skall presenteras i fält under vår exkursion i Lettland som planerats till den 10-11 september.

Examensarbetena handlar om:

  • Nya tillväxtfunktioner för gran på åkermark.
  • Vikten av rotrötebehandling.
  • Röjning och förbandsförsök.
  • Stamkvistning av björk

Detaljerat program kommer.

Praktisk information

Vi samlas i Riga på kvällen måndag 9 september för gemensam avfärd till östra Lettland. Vi är åter i Riga cirka kl. 18 onsdag 11 september. Transport ordnas till flygplatsen.

Anmälan

tisdag 10 sep

Evenemangs­information

Tid: 10 september 2019 kl. 8:00 - 11 september 2019 kl. 18:00

Plats: Lettland, samling i Riga på kvällen 9 september för avfärd mot östra Lettland.
Arrangör: Skogssällskapet
Riktar sig till: Skogsägare och personer med intresse för investering i skog
Kostnad: Självkostnadspris. Varje deltagare står för sina egna resor till och från Lettland samt hotellkostnader och mat på plats. Gemensam bokning ordnas av Skogssällskapet.