Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kommunskogsdag i Falun

Välkommen på en skogsdag med fokus på skogsstrategi för kommuner, i teorin och praktiken.

Med exempel från Falu kommun diskuterar vi hur skogsbruket kan anpassas till rekreation och naturvård. Vi tar del av forskning från Sveriges lantbruksuniversitet kring kommuners skogliga mål, och får möjlighet att diskutera i workshopform. Dagen består dels av föredragsdel inne, samt besök ute i skogen, och däremellan lunch.

Program:

  • Att ta fram en skogsstrategi i Falu kommun
  • Kommunens roll för skogspolitiken och sociala värden – workshop kring kommunens skogliga mål (Sara Holmgren, SLU)
  • Lunch
  • Att kombinera rekreation med naturvård i tätortsnära skog
  • Lugnet, ett tätortsnära naturreservat: Hur anpassar vi skogsbruket till
    friluftslivet och världscup-arrangemang?

Varmt välkomna önskar Skogssällskapet och markvärden Falu kommun!

Anmälan

torsdag 19 sep

Evenemangs­information

Tid: 19 september 2019 kl. 9:00 - 15:30

Plats: Falun
Arrangör: Skogssällskapet och Falu kommun
Riktar sig till: Anställda och förtroendevalda på kommuner.
Kostnad: 300 kr plus moms. Då ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe.