Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsskötsel när brand­risken ökar – kan och bör vi ändra inriktning?

Brandrök i skogen. Foto: Markus Abrahamsson

3 oktober planerar Skogssällskapet en exkursion utanför Norrtälje om brand och skogsskötsel.

Behöver vi förändra skogsskötseln för att förebygga och minska effekterna av oönskade skogsbränder? På vilka sätt skulle vi i så fall förändra vårt sätt att sköta skog? Hur skulle en mer brandanpassad skogsskötsel påverka andra värden i skogen? Hur förhåller sig risken för brand till andra risker som skogsägare behöver hantera?

Kunniga forskare och experter inom olika ämnesområden ger flera perspektiv på effekter av olika vägval för utvecklingen i skogen. Följ med till Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje och diskutera de här frågorna!

Notera datumet 3 oktober. Mer information kommer efter sommaren.

Vill du få information när det går att anmäla sig till exkursionen? Skicka ett mail till Lotta Möller, lotta.moller@skogssallskapet.se.

torsdag 03 okt

Evenemangs­information

Tid: 3 oktober 2019 kl. 0:00 - 0:00

Plats: Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje
Arrangör: Skogssällskapet
Riktar sig till: Skogsägare, forskare och verksamma inom skogsbranschen
Kostnad: Mer information kommer