Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Skogsbruk med hänsyn till habitat­kvalitet för fladder­möss

  Ett hållbart skogsbruk inkluderar hänsyn till alla naturligt före­kommande arter. Syftet med det här projektet är att stärka kunskapsläget när det gäller kombinationen skogsbruk och fladdermöss.

  Forskare
  Johnny de Jong
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Enskilda personer eller massrörelse – vad låg bakom det stora paradigmskiftet om naturhänsyn?

  I projektet genomförs djupintervjuer för att kartlägga hur det gick till när naturhänsyn i stor skala började tillämpas i Sverige. Genom att förstå och lära av den tiden skapas bättre förutsättningar att hantera dagens intressekonflikter, och skapa dialog och vidareutveckling av dagens skogsbruk mot ökad hållbarhet.

  Forskare
  Per Simonsson
  Ämne
  Skogshistoria
  Startår
  2019
 • Pågående

  Granens försvar och tillväxt efter torka

  I projektet mäts tillväxt och försvars­förmåga hos gran tre år efter kraftig torka. Resultaten från projektet kommer till nytta i arbetet med den framtida granförädlingen liksom i bestånds­föryngring.

  Forskare
  Petter Öhrn
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2021