Projekt

 • Avslutat

  Hur påverkas bottenfaunan långsiktigt i små bäckar i produktionsskog av andelen lövträd i kantzonen – stöd för att skapa funktionella kantzoner

  Syftet är att bidra med underlag för att skapa funktionella kantzoner utmed små vattendrag och därigenom utveckla skogsbrukets hänsyn till vatten. Den övergripande frågan är hur trädslagsfördelningen utmed skogsbäckar påverkar bottenfaunans sammansättning.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2018
 • Pågående

  Skogen i Skolans nationella kansli

  Skogen i skolan är en unik och viktig verksamhet som i snart 50 år har arbetat för att öka intresset för och kunskaperna om skogen och dess möjligheter samt bidra till att fler ungdomar söker sig till en utbildning och yrkesbana inom skogssektorn.

  Forskare
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2012
 • Pågående

  Klimateffektiv skogsskötsel

  Hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter, och vilken klimateffekt ger det egentligen? Det är frågor som ska undersökas i projektet.

  Forskare
  Anders Eriksson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022