Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Skelett­skogarnas naturvärde

  Stora mängder av de träd som granbarkborren har dödat står fortfarande kvar i skogen och bildar "skelettskogar". I projektet jämförs mångfalden av vedlevande svampar mellan granbarkborredödade träd och den som finns i granhögstubbar skapade i samband med avverkningar. Man jämför också kostnadseffektiviteten i att lämna kvar skelettskogar, jämfört med att skapa högstubbar vid slutavverkning.

  Forskare
  Thomas Ranius
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2023
 • Pågående

  Kartering av risk för storm- och snöskador med fjärranalysdata

  I projektet tas en generell riskmodell för vind- och snöskador fram, baserad på skadedata från Riksskogstaxeringen och heltäckande fjärranalysdata. Genom att lokalisera potentiella områden med hög risk för skador kan skogsägare och andra beslutsfattare lättare anpassa sin skogsskötsel för klimatpåverkan.

  Forskare
  Inka Bohlin
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Pågående

  Se svampen i din skog

  I projektet utvecklas en interaktiv applikation där man som skogsägare kan få visualiserat vilka mykorrhiza­svampar som kan förekomma i den egna skogen, samt hur olika skogsbruksåtgärder kan komma att påverka svamparnas sammansättning och förekomst.

  Forskare
  Anders Dahlberg
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2023