Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  BIO-REACT: Biochar reactors to purify forest runoff water in managed peatland forests – efficiency of novel biochar feedstocks

  Stora arealer torvmark har dränerats genom dikning i Sverige. Dikesrensning utförs ofta efter slutavverkning när grundvatten­nivåerna stiger. I projektet testas biokol som ett sätt att filtrera dikesvattnet och förhindra utsläpp av näringsämnen och sediment.

  Forskare
  Eliza Hasselquist
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Skogens kol

  Att skog tar upp koldioxid och binder kol råder det ingen oenighet om, men det råder starkt delade meningar i frågan om hur svenskt skogsbruk påverkar skogens kolbalans. I projektet vill forskarna genom en analys av olika systemgränser belysa skalans betydelse för utfallet av beräkningarna.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020
 • Pågående

  Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion?

  I projektet undersöks föryngringsmetoder där färre högförädlade granplantor planteras på lämpliga trakter och naturligt föryngrad björk tillåts växa upp i luckorna mellan granplantorna. Syftet är att skapa blandbestånd som kombinerar den höga tillväxten hos de förädlade granplantorna med riskspridningen och den ökade biologiska mångfalden det innebär att blanda barr- och lövträd.

  Forskare
  Mats Berlin
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022