Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Markberedning – nya kunskaper från två gamla försök

  Markberedning säkerställer en god överlevnad och tillväxt hos plantorna under de första åren. Här utforskas de mer långsiktiga effekterna av harvning.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Kan hänsynsytor buffra mikroklimat och extremväder?

  För att skogslevande arter ska kunna överleva i det brukade skogslandskapet, måste de klara förändringar i mikroklimatet i samband med avverkning. I projektet används moderna klimatloggar och högupplösta nederbördsdata för att undersöka om hänsynsytor kan buffra mikroklimat och extremväder, jämfört med hyggesmiljö och uppvuxen äldre skog.  

  Forskare
  Mari Jönsson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Gnagboken: en introduktions­bok till våra vanligaste trädgnag

  I projektet tas en bok fram som i text och bild skildar våra vanligaste och mest karaktäristiska trädgnag.

  Forskare
  Håkan Tunón
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022