Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Kunskapssyntes om nyckelbiotoper

  Projektets syfte är att bidra till evidensbaserade beslut vid hanteringen av nyckelbiotoper på olika nivåer, från policyöverväganden på nationell nivå till mer specifika ställningstaganden på regional och lokal nivå.

  Forskare
  Lena Gustafsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Avslutat

  When do we ditch the ditch? – A field test of the “DitchFlowTracker” to prioritize forest drainage ditch maintenance for sustainable forest management

  The goal of our study is to provide an easily applied method for prioritizing the need for ditch maintenance. To meet forest production goals while maintaining Sweden’s environmental objectives, more research is needed to provide guidelines for prioritization of ditch maintenance.

  Forskare
  Eliza Hasselquist
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Naturvärdes­bedömning i skog – fungerar den verkligen?

  Tillförlitliga och effektiva metoder för att identifiera naturvärden är viktiga för att utveckla en hållbar biobaserad ekonomi. Minst lika viktigt är att de områden identifierade som lämpliga för produktion inte hyser skyddskrävande arter.

  Forskare
  Jörgen Rudolphi
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2016