Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Blandskog

#Blandskog

Ungefär 28 procent av de produktiva skogarna i Sverige är blandskog i dag. En skog klassas officiellt som en blandskog när det dominerande trädslaget utgör mindre än 65 procent av den totala volymen i skogen.

En blandskog kan till exempel vara en skog där gran samsas med mindre områden av tallar och/eller lövträd på de delar där granen inte trivs. Det kan vara en blandning av de ljusälskande träden tall och björk, eller en kombination av de mer skuggtåliga träden gran och bok.

Blandskog kan också vara skogar där en mängd olika trädslag blandas, och dessutom varierar i ålder och höjd. Eller så kan en blandskog vara en samling små homogena bestånd, som på en landskapsnivå blir till en blandskog av varierande trädslag.

Enligt riksskogs­taxeringen finns det i Sverige (2017) 14 procent barrblandskog, åtta procent barr-lövblandskogar och sex procent lövblandskogar.

Artiklar & reportage

  1. Blandskogen genom tiderna – vanligare för hundra år sedan

    – Svenskt skogsbruk håller på att öppna för alternativa skötselmetoder där blandskogar är en möjlighet. Det säger Thies Eggers på Skogssällskapet.

  2. Skogsvärden i Tyskland: Här är det blandskog som gäller

    I Sverige debatteras kalhyggena. Men i väntan på robusta metoder för ett kalhyggesfritt skogsbruk blir kanske monokulturerna nästa stridsfråga. I den nordtyska delstaten Niedersachsen är de bannlysta.

Våra tjänster inom Blandskog

Aktuella projekt inom Blandskog