Generationsskifte och samägande

#Generationsskifte och samägande

I Sverige samäger allt fler och det är vanligt att en skogsfastighet går i arv från förälder till barn.

Här har vi samlat artiklar som handlar om just samägande som ägandeform och vad man ska tänka på inför ett kommande generationsskifte.

Artiklar & reportage

 1. Skogsförvaltaren om att hjälpa samägare: ”Kul att väga in alla personers viljor”

  I Revsund, Jämtland, ligger en 400 hektar stor skogsfastighet som samägs av syskon och syskonbarn. Skogssällskapets Erik Risby är familjens skogsförvaltare och sköter skogen tillsammans med ägargruppen.

 2. Bröderna som sätter glädjen i fokus för samägandet av skogen

  En neutral part, lyhörda diskussioner om ägandet och en gemensam vision för framtiden är några av framgångs­faktorerna i familjen Svenssons gemensamt ägda skog. De lägger stor vikt vid glädje och gemenskap med målet att ha en skog som är hållbar – såväl

 3. Webbinarium om samägande av skog

  9 december 2022 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukostseminarium om samägande av skog.

 4. Webbinarium om generations­skifte på skogs­fastigheten

  22 juni 2021 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukostseminarium om generationsskifte tillsammans med Handelsbanken.

 5. Skogsägarskolan: Så lyckas du med generationsskiftet

  Går du i tankar på att lämna över skogen till en yngre generation? Ett ägarskifte är ofta förenat med mycket känslor, funderingar och förhoppningar – speciellt då det kan påverka hela familjen. Här ger Skogssällskapets experter tips och råd inför ett

 6. Inför generationsskiftet – det här ska du tänka på

  Mångfalden inom skogsägarkåren ökar, och den stereotypa skogsägaren försvinner alltmer. Orsakerna till detta är flera, varav en av dem kan tillskrivas de nya ägarkonstellationer som uppstår i samband med att en yngre generation tar över. Men det finns en

 7. 15 delägare på fastigheten: Majoriteten bestämmer

  Väster-Skägga gård omfattar drygt 200 hektar på Värmdön i Stockholms skärgård. Gården samägs av femton delägare. – Det går inte att ha enighet i allt, så vi insåg att vi måste kunna fatta majoritetsbeslut, säger Tom Lindroth, en av delägarna.

 8. Skogsägaren – en roll i förändring

  Allt fler skogsägare bor i stan, allt fler är kvinnor och allt fler samäger. De är lite äldre men annars som folk är mest. Sannolikt kommer deras värderingar och attityder alltmer att närma sig folkflertalets.

 9. Enskild firma bäst för dig som äger skog

  Efterfrågan på skog i Sverige är stor, men utbudet på den öppna marknaden är litet. Den som funderar på att skaffa en skogsfastighet bör sätta sig in i vad det innebär och fundera på vilken juridisk, ekonomisk och praktisk hjälp som hon eller han kan

 10. Planera generationsskiftet – tänk efter före

  Planera generationsskiftet i tid. Tänk noga igenom de olika juridiska, ekonomiska och inte minst de känslomässiga alternativen. Och anlita experthjälp. Det är juristen Ann-Louise Schagerströms råd till alla som står inför ett generationsskifte av sin

Våra tjänster inom Generationsskifte och samägande