Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Din jakträtt - en guldgruva

I juni 1987 gjordes en nationell undersökning om viltets samhällsekonomiska jaktvärde i Sverige. i juni 2006 gjordes en ny undersökning. Dessa visar till exempel att antalet jägare blivit färre – men att jaktvärdet ökat. Fler intressanta fakta:

  • Bruttojaktvärdet uppgick 2006 till 11 200 kronor per jägare, medan det 1987 var 8 200 kronor (+37 procent).
  • Jaktkostnadernas andel av bruttojaktvärdet har ökat från 42 procent 1986 till 64 procent 2006.
  • Under 2006 stod köttvärdet för 36 procent och rekreationsvärdet för 64 procent av bruttojaktvärdet, vilket är i stort sett samma proportioner som 1986.
  • Det totala bruttojaktvärdet av all jakt i landet har ökat till 3.13 miljarder kronor 2006, från 2.45 miljarder kronor 1986.
  • Antalet jaktkortslösare har gått från 300 000 1986 till 280 000 år 2006.
  • Genomsnittsjägaren 2006 fick 54 kg viltkött. 1986 var det 57 kg. För landet motsvarar det 15 miljoner kg 2006, och 17 miljoner kg 1986.
  • Jaktdagarna för genomsnittsjägaren har ökat från 20 dagar 1986 till 26 dagar 2006. Under 2006 jagades totalt sju miljoner dagar.
  • Älgen har störst jaktvärde. Landets genomsnittsjägare jagade älg nio dagar per år, rådjur sex dagar och hare fyra dagar. Ordningen var densamma 1986.

Källa: Jakten i Sverige – Ekonomiska värden och attityder jaktåret 2005/06.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.