Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Strålande utsikter för bioenergi

Håkan Bjur

Foto: Patrick Trägårdh

Bioenergi är framtiden. Det menar Håkan Bjur, tills nyligen vd för biobränsleföretaget Neova. Numera vice vd i finska moderbolaget VAPO. De producerar blad annat pellets, torv och trädbränsle.

– Den stora efterfrågan på bioenergi gör att vi och skogsindustrin måste tänka nytt och samarbeta mycket nära i fortsättningen, säger Håkan Bjur.

Håkan Bjur menar att det - till hans stora förtret - varit si och så med samarbetet kring bioenergi tidigare. Genom att hålla tillbaka priserna på trädbränslen har skogsindustrin försökt tvinga ned även priserna på massaved.

– Skogsindustrierna vill hålla oss i bioenergibranschen borta från massaved. Vi har länge varit 'Svarte Petter', säger Håkan Bjur.

Men nu ser han ett trendbrott. I dag intresserar sig de traditionella skogsbolagen för bioenergi.

– Nu kommer konkurrenter, som SCA, Södra och Stora Enso, till oss och ber om råd och vill göra studiebesök.

– Gärna för mig. Men i så fall ska det vara ett riktigt samarbete . Åt båda håll! Samtidigt skickar Håkan Bjur med en brasklapp till den traditionella skogsbranschen: Det finns inte några som helst tekniska hinder för bioenergibranschen att använda massaved. Tekniken finns och Neova använder redan i dag massaved i sin produktion.

Framgångssaga

Biobränslebolaget Neova är en framgångssaga. Företaget är Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Pellets, torv och trädbränsle är exempel på produkter. Neova uppvisade all time high första kvartalet 2009. 700 procents ökning av omsättningen på fem år. Och fortsatt strålande utsikter. Både för koncernen, bioenergi och skogsägarna.

Enligt Håkan Bjur är potentialen för bioenergi enbart i Sverige närmast oändlig.

– Fram till 2020 behöver vi ytterligare 90TWh från förnybara källor. 30 av dessa tror regeringen kommer från vindkraften, men resten ska bioenergi stå för!

I Europa kommer de stora kolkraftverken att blanda in biobränsle för att klara kraven 2020. Neova exporterar redan till Storbritannien. Än så länge är dock Danmark den största exportmarknaden.

– Vi förädlar biobränsle till bricketter och pellets, och jag ser en enorm marknad. Det finns bara möjligheter. Titta på de beslut man redan har fattat på EU-nivå, och vilka man kommer att fatta i fråga om långsiktigt hållbar energi. Följer nu USA efter kommer visionerna och drömmarna kring 2020 att mer än uppfyllas. Ska vi ha elbilar kommer vi behöva ännu mer energi.

Ny metod att mäta virke

Håkan Bjur vill slå ett slag för en ny syn på mätningen av virket. Han anser att det finns för många olika mätmetoder och att det inte gynnar någon, allra minst konsumenterna.

– Vi vill köpa och leverera enligt energiinnehållet, istället för enligt alla dessa olika volymmätningsmetoder. Det är dags för ett konsekvent tänkande när det gäller mätningarna, men det är svårt att ändra gamla beteenden. Framförallt handlar det om revirbeteenden. Om vi kan enas om en mätmetod blir det mer lättöverskådligt för alla.

Närmare kontakt med skogsägare

Håkan Bjur efterlyser en närmare kontakt med skogsägarna. Än så länge köper man i första hand sin råvara från sågverken. I och med nedgången på timmermarknaden är det nu extra viktigt för Neova att skapa andra kanaler till råvaran. Därför vill han ha avtalskontakt med varje enskild skogsägare.

– Vi vill vara ett attraktivt alternativ för skogsägarna. Det är vi i viss mån redan i dag, men vi ska bli ännu bättre.

TEXT: Mikael Falk