Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Styla din skog – det lönar sig!

Möbler i skogsmiljö.

Foto: JOHNÉR

Hem köps på känsla. Spekulanten på skog gör likadant. Hur det känns är viktigare än omloppstider och tillväxt. Rätt ”styling” kan öka värdet på din skogsfastighet, upp till 20-25 procent.

”Home styling” har blivit ett begrepp på hussäljarmarknaden. Plocka ut gammalt skräp och arrangera ditt hem på ett nytt sätt. Antyd en annan livsstil. Köp en snygg kruka och placera den strategiskt. Vips blir det hetta i budgivningen.

Mäklare kan berätta att hem köps på känsla mer än något annat. Men håll i er. Nu är det dags för skogsfastigheterna. Låt oss lansera begreppet ”hemman styling”.

Det är inget skämt. Med ganska enkla åtgärder kan du höja värdet på din skogsfastighet med miljoner.

– Jag bedömer att rätt styling kan höja priset med 20-25 procent. Säljer man för tio miljoner är det två miljoner kronor, säger Thomas Hedlund, fastighetskonsult och fastighetsmäklare på Skogssällskapet sedan 1980-talet.

Han har följt skriverierna om ”styling” av lägenheter de senaste 10-15 åren och tänkt att, jojo, så är det även i skogen.

Man kunde tro att skogsspekulanter i högre grad skulle välja utifrån krassa ekonomiska fakta och gå med miniräknaren och kalkylera på fastighetens tillväxt och omloppstid.

Thomas Hedlund har många exempel på att så sällan är fallet. Han har ofta jämfört två skogsfastigheter i samma kommun och sett att det inte sällan är den med sämre tillväxt som köparna betalar mest för. Den marken är nämligen vackrare.

– Skogsmark där träden växer snabbt och har en kortare omloppstid, på låt säga 60 år, är sällan lika vacker som den skog som växer långsammare. Marken med den snabbare tillväxten är ofta buskig, risig och mörk. Den känns inte luftig, och det attraherar inte köparna, säger Thomas Hedlund.

Han tillägger att det handlar om stor ekonomisk skillnad mellan att kunna slutavverka vart 60:e år jämfört med vart 80:e eller vart 90:e år. Men det tar inte marknaden någon hänsyn till. När spekulanterna kommer vill de känna att det är en fin plats.

TEXT: Carina Gerken Christiansen

10 hemman stylingsäkra tips

1. Kanthugg skogsbilvägar

Mycket vikigt för spekulanten, som nästan alltid åker bil när han tittar på skogen. Lövbuskar som hänger över vägen och över bilen ger ingen bra känsla. Kör med en jordbrukstraktor med buskröjare på. Vartannat till vart femte år är lämpligt.

2. Vägarna

Vägarna ska vara i bra skick. De ska vara ordenligt uppgrusade. Om du håller buskaget borta från dikena torkar vägen inom ett dygn efter regn. Med buskaget kvar kan de ta fem dygn och det är stor skillnad om du ska köra på vägen.

3. Ladorna

Hugg rent runt alla ekonomibyggnader, också runt den förfallna ladan som du skäms för. Även om byggnaden är dålig är det bättre att lyfta fram den. Ibland tror säljare att det är tvärtom. Men det är fel tänkt.

4. Visa även "dåliga" trädslag

Det är bättre att röja fram även ”fel” trädslag och visa vad du har istället för att säga lite löst att det finns smågran därunder, längre bort.

5. Vackra vatten

Vatten höjer värdet. Däm upp en bäck, skapa viltvatten, ta bort vass och skapa vattenspeglar. Se till att du kommer ut med båten och kan simma rakt ut i sjön.

6. Uppdatera skogsbruksplanen

En gammal skogsbruksplan kan skrämma spekulanter. Om spekulanten tror att det finns skog på en yta där den saknas och redan är huggen, får förtroendet sig en törn. Enligt Thomas Hedlund kan en ny, välgjord skogsbruksplan höja värdet med upp till hundra gånger av vad det kostar att göra planen.

7. Gör färdigt avstyckningen

Säljer du en hel fastighet eller en del av en fastighet? Stycka av och gör färdigt innan försäljning. Köparen kan bara belåna en fastighet som är avstyckad och klar.

8. Vilda djur

Öppna viltåkrar där man ser djuren. Ordna med matning för att locka vilt. Riv gamla jakttorn. Det är bättre att vara utan torn än att det står ett rangligt och lutar.

9. Underhåll rågångar

En spekulant vill inte köpa på sig problem med gränserna, eventuella trätor med grannar och långa lantmäteriprocesser för att utreda gränser.

10. Ordna avtalen

Visa konkret att här finns ett jaktavtal, här ett vägavtal, ett avtal på jordbruksarrende. Köparen vill ha papper på vem du pratat med, vad ni avtalat och hur lång uppsägningstiden är.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.