Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Kursändring på timmer - biobränslet håller ställningarna

Timret får ett uppsving medan massavedspriset ligger kvar på pressade nivåer. Samma massaved är värd 500 kronor i värmeverkens bränslepanna!

Timret har tagit fart I en omvärld där det mesta fortfarande pekar åt fel håll, har vi i Sverige en tydlig kursändring på timret. Redan lockas med premier inför hösten. Anledningen till den ökade efterfrågan är den låga kronkursen i kombination med att lagren fylls på ute hos köparna och en rejäl produktionsminskning av trävaror ute i Europa. Men substansen i den ökade efterfrågan är ganska osäker. Byggandet i omvärlden minskar fortfarande och redan till vintern kan det bli riktigt tuff timmermarknad igen. Så passa på.

Massaveden är värd 500 kronor i bränslepannan

Än en gång har den svenska skogsindustrin en mycket likartad syn på priset för massaved. Listpriserna för granmassaveden skiljer inte mer än 22 kronor över landet. Innan finanskrisen var prisskillnaderna betydligt större.

Både i norr och söder har en hel del massaved gått till bränsle och också därigenom bidragit till att hålla verksamheten igång. Nu märker vi dock ett ökat intresse för massaveden. Det känns dock som att det är en bit kvar innan vi får se riktig konkurrens om råvaran mellan biobränsleaktörerna och massaindustrin. Skogsindustrin försöker hålla massavedspriserna på samma relativt låga nivå ett tag till - och det tackar bränsleaktörerna för.

Just nu råder en balans som uppskattas av bägge falangerna. Men vänder konjunkturen kan det bli riktigt spännande!

Nu drar sågverken på lite extra - och då blir det också intressant att följa hur snabbt deras biprodukter äts upp av bränsleköparna. Hittills har vi sett en positiv trend för biobränslet. Jag tror den håller i sig. Kapaciteten byggs ut hela tiden. Även om sågverken ökar takten kommer de inte kunna hålla jämna steg med det ökade behovet hos biobränsleköparna, så trycket på massaveden ökar.

Bränslesektorn utgör fortfarande en omogen del av råvarumarknaden. Vilka olika sortiment kommer att efterfrågas och vilket energivärde har de? Vilket måttslag skall man använda? Vissa vill göra affärer i MWh - andra vill göra upp i ton, m3fub eller m3fpb.

Priserna är riktigt låga. Det är inte svårt att få ut 2,2-2,5 MWh från en m3fub massaved. Sedan har du på det cirka tio procent bark som alltid följer med och med ungefär samma energiinnehåll. Då är vi uppe i lågt räknat 2,5 MWh/m3fpb. Om vi bortser från spotpriser på energi utan håller oss till mer normala energipriser på 180-200 kr/MWh och multiplicerar det med 2,5 så hamnar vi på 450-500 kr/m3fpb.

Den betalningsförmågan finns hos bränslesektorn. Jämfört med listpriserna på massaved så skiljer det mer än 200 kronor. Nu betalar förstås inte bränsleköparna mer än vad de behöver, men ovanstående exempel antyder prispotentialen när konkurrensen om råvaran ökar igen.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.