Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Det händer i din skog – online

En skördare mäter och lagrar väldigt mycket data om skogen som avverkas. Nu har Skogforsk tilldelats en miljon kronor för att dessa mätdata ska kunna användas smartare.

Syftet med projektet är bland annat att skogsägaren direkt ska få ett kvitto på hur avverkningen gick och automatiskt få skogsbruksplanen uppdaterad med pålitliga uppgifter. En del av skördarens mätdata används i dag för olika typer av rapportering, men nu har Skogforsk tagit fram en modell för hur skördardata systematiskt ska användas för att snabba upp och öka transparensen i virkesaffären – och samtidigt uppdatera skogsbruksplanen med pålitlig information om skogen.

Slutavverkningen – Så blev den

Avverkade virkesvolymer och den skattade tillgängliga volymen skogsbränsle på samma objekt. Kartan visar var de olika sortimenten ligger.

Avverkade virkesvolymer och den skattade tillgängliga volymen skogsbränsle på samma objekt.

Gallringsuppföljning

Med skördardata från en gallringsskördare med GPS redovisas avverkad areal och uttagets storlek i form av grundyteuttag, medelstam och stickvägsandel.

Denna information kan användas för att uppdatera skogsbruksplanen och planera för framtida åtgärder i beståndet. Om man har bra information om beståndet före gallringen kan man också beräkna gallringsstyrkan (uttagsprocent) och gallringskvoten. Då kan man spara in en del av arbetet med gallringsuppföljning i fält.

1 ruta = 0,25 ha

Gallringsuppföljning

Kvitto från avverkningen

Tabellen redovisar trädslag, volymer, skador, prognostiserat värde enligt stampris samt en prognos på tillgängliga skogsbränslevolymer och dess värde. Kvittot ger skogsägaren snabb information om avverkningen och ökar transparensen i virkesaffären.

Skogens kvalitet kan klassas automatiskt från skördarens mätdata. Spridningen i värde jämfört med dagens system för virkesmätning och prissättning var bara några få procent. Resultaten öppnar för nya affärsformer i skogen (bland annat stamprissättning. Läs mer på www.skogforsk.se).

Om ersättningen grundas på inmätningen vid industri kommer det att bli vissa differenser i värde och volym jämfört med skördarmätningen.

Kvitto från avverkningen

Din framtida skog

Dessutom kan skogsbruksplanen och den långsiktiga planeringen få viktiga data som underlag, bland annat nya data om rötandelar och skogens produktionsförmåga.

Din framtida skog

TEXT: Sverker Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.