Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Vind för miljarder

I dag finns 1 400 landbaserade vindkraftverk. Om tio år ska de vara 6 000 – med en sammanlagd årlig arrendeintäkt på cirka en miljard. Är du en av skogsägarna som drastiskt kommer att höja avkastningen på din fastighet?

Det nationella planeringsmålet på 20 TWh landbaserad vindkraft 2020 betyder ungefär 6 000 vindkraftverk och nu finns cirka 1 400. Exakt hur många det kommer att finnas år 2020 är svårt att säga, eftersom tekniken, storleken och effekten hela tiden utvecklas.

Det ska också sägas att målet 20 TWh är ett planeringsmål, och att den verkliga utbyggnaden (enligt Energimyndigheten och svensk Vindenergi) kommer att hamna på 12-15 TWh. Vilket innebär cirka 3 000 vindkraftverk.

I dag är effekten på ett verk vanligen 2–3 MW – för bara några år sedan var genomsnittseffekten endast 1,5 MW. Man försöker också ”växla ned” kraftverken för att de ska kunna utnyttja lägre vindhastigheter.

Det måste ju blåsa en del där du har skogen och den undre gränsen för ekonomisk lönsamhet i Sverige bedöms till 6,5 m/s i medelvind över året vid rotorns centrum

Tornen byggs allt högre och roterbladen blir allt längre. Det är inga små pjäser – den mest ekonomiska höjden för rotoraxeln är 75–120 meter och rotorbladen är 40–80 meter.

Kanske blir vägen till 2020 inte helt rak. Det finns flera flaskhalsar. Thomas Linnard, vd på Rabbalshede Kraft AB, räknar upp några av de viktigaste:

– För det första krävs det finansiering, säger han. Att bygga verk kostar pengar – mycket pengar. Dessutom måste elnäten byggas ut och anpassas till vindkraftel.

– I dag styrs tillståndsprocesserna närmast enväldigt av kommunerna, som har vetorätt och inte ens behöver motivera ett avslag. Vi tycker att tillståndsprocessen borde förenklas ytterligare. Samtidigt inser vi att dagens långsamma och tröga procedur skyddar de seriösa spelarna på marknaden. Det garanterar att allt går rätt till och att ansökningarna är väl genomarbetade.

Miljöminister Anders Carlgren har sagt att han vill se om det regelverk som infördes 2009 fungerar. Inte minst vill han veta om kommunerna svarar inom rimlig tid. Som det nu är har de ingen skylighet att svara inom viss tid.

För skogsägaren är det klokt att vända sig till en stor, kunnig aktör. För många är det enda möjligheten eftersom investeringskostnaderna är mycket stora. Att genomföra tillståndsprocessen och komma fram till ett bygglov tar lång tid och kostar mellan 200 000 och 300 000 kronor per verk – om verket är ett bland flera i en vindkraftpark. Vill man uppföra ett enskilt verk blir kostnaderna ännu högre. Notera att investeringen i tillståndsprocessen är en risk, eftersom den kan sluta i avslag. Men den risken tar prospektören, inte markägaren. Att resa ett verk kostar sedan 30-35 miljoner kronor.

– Jo, säger Thomas Linnard, att välja en vindaktör med mångårig, dokumenterad erfarenhet och goda referenser, är klokt. Det är viktigt att utvecklaren tidigt kan bedöma om projektet håller hela vägen. Ingen tjänar på att dra igång något som inte har förutsättningar.

Att anlita en fristående konsult som hjälper skogsägaren att granska projektet, är ett annat gott råd. Skogssällskapet har stor erfarenhet från vindprospekteringar och kan hjälpa till. Det måste ju blåsa en del där du har skogen och den undre gränsen för ekonomisk lönsamhet i Sverige bedöms till 6,5 m/s i medelvind över året vid rotorns centrum.

Tänk också på att det måste finnas möjlighet att ansluta ditt verk till högspänningsnät med minst 10 kV(kilovolt) och tillräcklig kapacitet. Vindkraftparker kräver anslutning till ett regionnät med ännu högre spänning, till exempel 70 eller 130 kV. De allra största kraftverken måste anslutas till det så kallade stamnätet.

Den utvunna energin varierar kraftigt. I södra Sverige kan den kinetiska energin hos ett verk variera med +-80 procent inom några sekunder. Det innebär att det mottagande elnätet måste innehålla snabbt reglerbara kraftverk och ett elnät som kan fylla ut luckorna mellan vindbyarna.

TEXT: Bo Jönsson/Sverker Johansson

Skogssällskapet inviger i Bohuslän – Första vindkraftverken på plats

I Bohuslän invigs nu de första vindkraftverken på Skogssällskapets marker. Det är Rabbalshede Kraft AB som på skogsfastigheten Brattön i Bohuslän byggt sex 2,5 MW-verk. Hela parken ska omfatta tio verk, varav sju på Skogssällskapets marker.

– Vindkraften ger goda arrendeintäkter och är ett bra komplement till skogsbruket, säger Knut Bengtsson som är Skogssällskapets vindkraftsexpert och ansvarig för koncernens fastigheter i Sverige. Dessutom gör vi en samhällsinsats på miljösidan.

Han ger en eloge till Rabbalshede Kraft.

– De har god förankring i bygden och för en öppen och klar dialog med berörda parter och myndigheter. Det är en förutsättning för att lyckas.

Skogssällskapet har avtal om 100 vindkraftverk på sina fastigheter. Fler kontrakt är under förhandling och man hoppas att landa på 150-175 verk när projekten är klara.

Skogssällskapet hjälper också sina kunder med etablering av vindkraft.

– Vi gör vindutredningar och bevakar våra kunders intressen genom att biträda vid förhandlingarna med kraftbolagen, säger Bengt Nilsson som arbetar med fastighetsfrågor vid Skogssällskapet. Flera av våra kunder har nu kontrakt på vindkraftssatsningar med betydande avkastning.


Tänk på det här

Skapa bra kontakt med myndigheterna. Kolla kommunens översiktsplan. Där framgår formella hinder för vindkraft.

Flygvapnet har just utfärdat hot om vindkraftsförbud inom fyra mil från tio av sina flygplatser. Vissa verk kommer eventuellt att behöva rivas.

Förankra lokalt. Tala och samarbeta med grannarna. Kan ni göra detta tillsammans?

Avtal tecknas vanligen mycket tidigt i processen. Förutsättningarna kan komma att behöva ändras under projektets gång. Vägdragningar modifieras, verkens placeringar ändras.

Vindkraft påverkar miljön

Fåglar kan dödas av rotorbladen.

En del anser att verken är fula...

...och störande. Rättpraxis är att ljud från vindkraft inte får överskrida 40 dB vid bostadshus när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd.

Vindkraften – ett komplement

Om du arrenderar ut din mark gör du det vanligen på 30-35 år.

Du får provision i form av en procentandel av elproduktionen i parken. En extra inkomstkälla alltså – och den kan ge cirka 200 000 kronor om året.

Du får förstärkt infrastruktur på fastigheten. Framför allt vägar som gynnar fastigheten och höjer värdet på densamma.

Vindkraft är ett komplement. Det inkräktar inte på skogsbruk och jakt.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.