Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Prisad viltsamverkan på Engaholm

Willy Svensson och Anders Koskull

Prisad samverkan. Jordbruksarrendatorn Willy Svensson och markägaren Anders Koskull vet hur man skapar teamwork.

För tre år sedan låg Alvesta grisigt till. Åker och vall vändes upp och ned. Trädgårdarna jordfrästes. Lokaltidningen hade till och med en särskild vildsvinsreporter. Rötmånadshistorier om attackgrisar spreds över bygden.

– Det var ställningskrig mellan jägare, jordbrukare och villaägare, berättar Anders Koskull som driver det 6 000 hektar stora Engaholm strax utanför Alvesta. Jag var tvungen att hitta en lösning. Förutsättningen var ett trepartssamarbete med en levande dialog – nyckeln var att hitta en ny jaktarrendator som ville samarbeta. Ryssby Naturbruksgymnasium fick arrendet och vändningen kom. Skolan lanserade utfodringsplan och åtling, stängsel och skjutgator. De jagade runt samhället för att störa bort grisarna.

Vi behöver både elstängsel och vakjakt. Vildsvinen lär sig snabbt att bryta strömmen om de ostört får gå och böka vid stängslet – de bökar jord över tråden. Eller också lär de sig att det är värt en elstöt för att få vete till middag

De nya jägarna togs emot med öppna armar. Även av jordbrukaren på Engaholm, Willy Svensson. Nu kunde han kartlägga problemställena och tillsammans med Ryssby planerades utfodringsplatser i skogen för att styra bort grisarna från grödan. Dessutom kartlades grisarnas rörelsemönster. Ett hundratal meter innanför problemställen anlades åtelplatser. –

På det sättet skjuter de snabbare bort problemgrisarna, säger Willy Svensson nöjt. De stör också ut dem från områdena nära åkrarna genom hundjakt. När det är hundförbud i markerna bandar de med hundarna. Vittringen verkar avskräckande en tid.

På åkrarna ska det vara otäckt att vara gris. Framför allt då tjälen går ur marken, samt under sådd och mognad. Då är det viktigt att det istället är lugnt och fridfullt i skogen, med tillgång till foder.

– Nu på våren ringer jag i god tid innan ska jag så, säger Willy. Då hinner jägarna förbereda sig.

Skjutgator på sex eller 12 meter ordnas runt vissa åkrar. De förses med eltråd på 30 och 60 centimeters höjd. Gatornas bredd anpassas efter Willy Svenssons slagredskap, så att han effektivt kan hålla rent.

– Vi behöver både elstängsel och vakjakt. Vildsvinen lär sig snabbt att bryta strömmen om de ostört får gå och böka vid stängslet – de bökar jord över tråden. Eller också lär de sig att det är värt en elstöt för att få vete till middag. Men ofta stoppar de till lite innan stängslet och då smäller det förhoppningsvis, säger Willy Svensson. Det är viktigt att hålla dialogen. Grisarna ändrar beteende. Då måste vi också ändra taktik.

Åtgärderna är förstås inte gratis. En åker på 10 hektar kostar cirka 1 000 kronor per hektar att skydda med stängsel och slagning av skjutgator. Mindre arealer blir förstås dyrare per hektar.

– Det är investeringar, underhåll och förlorad arbetstid, säger Willy. Jamen, lite gris är väl roligt att ha, brukar folk undra. Nej, säger jag då. Det är tufft som det är att vara jordbrukare.

– Det finns tre viktiga ledord i det här arbetet – dialog, kompromiss och samverkan, säger Anders Koskull. Ryssby kan inte bedriva jakten precis som de vill, Willy kan inte få full utväxling på sina åkrar och jag kan inte få fullt arrende. Men det är så här vi får det att fungera. Vi maximerar värdet för alla inom de givna ramarna.

I våras fick RyssbyGymnasiet, Anders Koskull och Willy Svensson dela Svenska Jägareförbundets Viltvårdspris för sin framgångsrika samverkan.

– Särskilt roligt var det att Willy som inte är jägare fick priset, säger Anders Koskull. Det ger hopp om bättre samverkan framöver – och det kommer att behövas.

TEXT: Sverker Johansson

Lyckad viltexkursion på Engaholm

Kan viltbruket balanseras med jord- och skogsbruk på fastigheten?

Det var temat för en välbesökt exkursion om viltförvaltning som Skogssällskapet och Jordägareförbundet anordnade på Engaholms gods i Småland.

Carl Pfeiff, Skogssällskapets välkända viltförvaltare och ansvarig för samordningen av skogoch viltbruk åt allt fler kunder, höll i programmet tillsammans med affärschef Klas Gustavsson och markvärden Anders Koskull.

– Det är glädjande att intresset för viltvård ökar igen. Det är ett lönsamt sätt att minska skadorna, säger Carl Pfeiff.

Råd för bättre vildsvinsförvaltning

Goda råd ur den nya skriften ”Vildsvinsförvaltning i samverkan”, som Jordägareförbundet, Jägareförbundet, LRF, Polisen, Kennelklubben och Yrkesjägarna har arbetat fram:

  • Inventera vildsvinen. Skaffa gemensam syn på antalet.
  • Utred skadorna – var, när, hur och hur ofta?
  • Utfodring är till för att styra bort vilt från odling, vägar och bebyggelse. Lägg inte ut mer foder än att det äts upp på ett par dagar. Enbart vegetabiliskt foder.
  • Skapa en gemensam avskjutningsfilosofi och en plan för vilka jaktmetoder som ska användas.
  • Utbildning för att öka kunskaperna.
  • Samverkan är nyckelordet.

Du kan ladda ned rapporten på www.jagareforbundet.se under Policys.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.