Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Köpläge – därför ska du köpa skogsfastighet nu

Virkespriserna – framför allt timmerpriserna – har ökat mer än fastighetspriserna. – Om du tänker finansiera skogsköpet med virke ska du passa på nu, säger Skogssällskapets konsultchef Ulrik Abelson.

– Virkespriserna har kommit i fatt de höga fastighetspriserna, säger Ulrik Abelson. Skogsindex har minskat sedan vår förra genomgång – marknadsvärde och avkastningsvärde närmar sig nu varandra – och just nu är det alltså köpläge. För när du köper eller säljer skog är tajmingen värd stora pengar!

Det är annorlunda att köpa en skogsfastighet än till exempel en villa, menar han.

Belåningen är begränsad och inte i närheten av vad som gäller för andra typer av fastigheter. Den största delen av skogsfastighetens värde finns i träden – men det är främst marken som är belåningsbar, eftersom virkesförrådet är förgängligt.

Skogen ska alltså betala fastigheten och det blir en snabb virkesaffär – till de virkespriser som gäller vid fastighetsköpet. Ofta måste en tredjedel av virkesförrådet säljas samma dag som fastighetsköpet går igenom.

– Därför påverkar läget på virkesmarknaden hela affären, säger Ulrik Abelson. Ett troligt scenario är att virkespriserna kulminerar under senhösten och sedan backar om sågverkens konjunktur vänder nedåt, vilket många tror. Men fastighetspriserna fortsätter vara stabila. Vi tror att fastighetspriserna ökar måttligt från Mälardalen och söder ut medan de ligger stilla i Mellansverige och i norr.

– Vi kan dock få se en ökning av fastighetspriserna under hösten, när köparna försöker inteckna det gynnsamma läget.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.