Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ta hjälp av experterna

Planering. Gärna på fem-tio års sikt. Plus eftertanke och professionell hjälp. Det är juristen Ann-Louise Schagerströms tre bästa råd till dig som ska deklarera skog.

– Att deklarera sin näringsverksamhet – inte minst en skogs- eller lantbruksfastighet – kräver verkligen planering på lång sikt, säger Ann-Louise Schagerström, som är jurist och skoglig ekonomikonsult på Skogssällskapet.

Precis som när du gör din privata deklaration är målet förstås att minimera skatten. Den långsiktiga planeringen och den större komplexiteten i skogsbeskattningen gör möjligheterna svårare att överblicka.

– På Skogssällskapet arbetar ekonomikonsulter, jurister och fastighetskonsulter tillsammans med skogsförvaltarna, säger Ann-Louise Schagerström. Vi försöker utifrån kundens behov och ekonomiska förutsättningar se till att slutresultatet blir så bra som möjligt – en välskött skogsfastighet kombinerad med ett så lågt skatteuttag som möjligt.

– Mitt råd är att skogsägaren absolut ska anlita experthjälp. Det är lätt att göra fel. Skattelagstiftningen är i dag så komplicerad att man kan missa nyheter, viktiga avdrag och ibland göra avdrag som inte är tillåtna enligt gällande lagstiftning.

Det vanligaste misstaget är att glömma avdrag. Många missar att upprätta underlag för räntefördelning, andra drar av kostnader som inte är avdragsgilla.

Skogssällskapet bistår med hjälp i den omfattning som kunden efterfrågar. I vissa fall hanterar man enbart ekonomi och skatter och i andra fall bara den skogliga delen.

– Om vi hanterar både skog och ekonomi försöker vi tillsammans med skogsägaren göra upp en 5–10-årsplan så att det skogliga och ekonomiska utfallet går i takt. Målet är att ta fram intäkter till så låg beskattning som möjligt.

TEXT: Bosse Jönsson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.