Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fel taktik mot dvärgbandmasken

Räv

Foto: Skogenbild

Svenska Jägareförbundet är kritiskt till hur spridningen av parasiten dvärgbandmask hanterats. I februari 2011 upptäcktes det första fallet i Sverige – hittills har fyra smittade rävar från tre områden påträffats.

Runt 3 000 döda rävar har analyserats vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala. Av de senast smittade är en från samma område i Västra Götaland som den första räven, en är från Sörmland och en från Dalarna.

Baserat på riskstudier som gjorts anser Smittskyddsinstitutet (SMI) att några nya, särskilda rekommendationer inte behövs för vistelse i skog och mark då risken att människor drabbas bedöms vara mycket liten och inga åtgärder för att motverka problemet planeras.

– Vi tycker det är fel taktik att bara titta på och acceptera att sjukdomen är här för att stanna. Risken finns att människor smittas, även om den är begränsad. Men det räcker för att något måste göras, säger Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner.

Han framhåller att jägarna är beredda att lägga ut beten som visat sig effektiva i andra länder för att avmaska räven om staten betalar för maskmedlen.

Jägareförbundet ställer sig frågande till SMI:s rekommendationer som bland annat inkluderar ”tvätta händerna efter utevistelse i skog och mark eller trädgårdsarbete – och använd skyddshandskar eller tvätta händerna väl efter handhavande av djur i samband med jakt.”

– Ett märkligt budskap. Å ena sidan sägs att det inte är farligt, samtidigt bör man tydligen gå omkring med skyddshandskar och tvätta händerna om man grävt upp potatis.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.