Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Röj i djungeln

Thies ute i skogen

Foto: Sverker Johansson

Har du bestånd som längtar efter röjsågen? Bestånd där ”djungeltuppen” järpen trivs, men där framtidsträden trängs och tappar mer kvalitet och tillväxt för varje år? Du är inte ensam – den svenska röjningsdjungeln breder ut sig. Skogsvärden åkte på safari med Skogssällskapets skogsförvaltare Thies Eggers för att få några konkreta tips!

1. Energigallra nu

Här har vi ett blandbestånd av tall och björk på medelgod tallmark (ståndortsindex T22). 25-30 år gammalt, 2 000 – 10 000 stammar/ha, höjden är fem-tio meter och diametern 5-16 cm. Här står cirka 75 m3sk/ha.

– Detta är aldrig röjt, vilket givit ett gruppställt bestånd med ojämn diameterspridning, säger Thies Eggers. Tallen får kronorna sönderpiskade av björkarna. Björken i sin tur står för tätt – kronorna ska utgöra ungefär 50 procent av höjden för att ge bra tillväxt, nu är kronorna upphissade och utgör bara 30 procent av höjden.

– Jag förordar underväxtröjning, där man tar bort de klenaste träden och därefter ett biobränsleuttag av helträd – eller så ”slarvkvistar” man träden för att inte plocka ut för mycket näringsämnen på den här lite magrare marken. Då lämnar man nämligen kvar det mesta av grenar och kvistar, där mycket av näringen sitter.

Jag förordar underväxtröjning, där man tar bort de klenaste träden och därefter ett biobränsleuttag av helträd

– Därefter är beståndet infasat i ett mera normalt skötselprogram och då är det dags för gallring om cirka tio år.

2. Hög tid

Detta är en självföryngrad tall-ås med ståndortsindex T22, ålder cirka 15 år och 10 000 stammar/ha. Höjden är fem meter och diametern tre-tio cm.

– Här är det verkligen dags att röja. Lövstammarna dominerar, men här finns ett ganska fint produktionsförband av tall. Ställ kvar björkarna däremellan – det ska vara cirka 1,5 m mellan träden i ett första steg.

– Eftersom beståndet fått stå tätt är träden veka och därmed känsliga för snöbrott. Röj därför inte inför vintern utan på våren, så får träden en chans att stabilisera sig till nästa vinter. En lämplig tid att röja kan vara under tjällossningen.

– Om tre till fem år är det dags att röja ned till ett så kallat produktionsförband. Du ska kunna nå med utsträckta armar mellan tallarna. Du kommer främst att röja löv i detta andra steg.

– Här och där finns en lägre granföryngring – glesa ut den nu och lämna en lövskärm över granarna, så kommer de att växa in i beståndet. Lövskärmen kan du avveckla i samband med första gallringen.

3. Slappna inte av

Bilden visar en granplantering med ståndortsindex G26, ålder fem-sju år, planterad med cirka 2 000 stammar/ha. Därtill omkring 500 självföryngrade tallar/ha, plus ett tätt lövuppslag. Huvudstammarna är 1,5-2 m, lövet är cirka tre m.

– Det här beståndet verkar vara fläckmarkberett. Därför är det täta ”ruggar” i markberedningsfläckarna och de måste glesas ut nu. Barrstammarna piskas redan hårt av lövet och tappar produktion. Fram med röjsågen!

– Det här är främst en lövröjning. Hade det funnits frostrisk hade man kanske väntat något år, för att låta lövet skydda barrplantorna från frosten, men här är det bara att sätta igång. Där barrstammarna står tätt kan de enkelställas, så att de inte trängs med varandra.

4. Ordentligt från början

Planterad gran på ståndortsindex G28, ålder cirka 20 år. 6 000-7 000 stammar/ ha, höjd sex-åtta meter, diameter fem-tio cm. Beståndet är tvåskiktat – här finns fläckvis en hel del högre och grövre björkar.

– Det här beståndet verkar ha röjts dåligt, säger Thies Eggers. Det är läge att röja fram huvudstammarna, granen ska inte stå och trängas så här. Röj så att det är två meter mellan granarna och fyra-fem meter mellan björkarna. Då kan även björkarna växa till sig och avverkas i samband med förstagallringen.

Det här är en motormanuell insats, det är för klent och för lite löv för att plocka ut biobränsle.

TEXT: Sverker Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.