Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogen i höstens val: Viktig, men ingen stridsfråga

Illustration med Eskil Erlandsson och Kristina Nilsson

Illustration: Pia Koskela

Skogen är en viktig, nationell valfråga. Det tycker både regeringen och socialdemokraterna. Men vad skiljer dem åt? Inför supervalåret har Skogsvärden ställt skogsfrågor till oppositionen och regeringen.

Uggla

Skogspolitikern: klok som en uggla?

Exporten, det nationella skogsprogrammet och uppdateringen av EU:s nya skogsstrategi. Där har ni landsbygdsminister Eskil Erlandssons tre viktigaste skogsfrågor inför valet i höst.

– Vad gäller exporten är den lägre nu än vad den var före lågkonjunkturen 2008. Därför måste vi fortsätta främja exporten av både industri- och skogsprodukter. Det har en hög prioritet. Vi vill att andra länder ska fortsätta använda vårt trä och våra fibrer, säger Eskil Erlandsson.

Även socialdemokraterna är inne på den linjen, fast de uttrycker den på ett annat sätt. Partiet går i år till val på fler jobb, bland annat med devisen att ingen ung ska gå arbetslös.

– Och skogen är viktig för jobben, så har det alltid varit. Det är en fantastisk naturtillgång som vi har i vårt land, säger Kristina Nilsson (s), suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Hennes prioriterade skogsfråga är just skogsbruket, och hon betonar att produktionen ska kunna öka utan att miljöhänsynen minskar.

– Det måste ske inom hållbara gränser. Men exakt hur skogsbruket ska bli mer hållbart kan jag inte svara på i dag. Det beror på vilka frågeställningar som kommer upp. Här i Sverige är vi i alla fall överens om att vi ska jobba med en nationell skogspolitik. Systemet med självbestämmande – utan EU-inblandning – som vi har i dag fungerar bra.

Kristina Nilsson och Eskil Erlandsson är överens om att ett nationellt skogsprogram behövs. Och att Sverige behöver en dialog mellan alla olika aktörer. Kristina Nilsson och hennes partikollegor är fortfarande inne på den linje som Göran Persson drog upp när han talade om begreppet ”bortom oljan”.

... skogen är en viktig del av jobben, så har det alltid varit. Det är en fantastisk naturtillgång som vi har i vårt land.

Regeringens skogsprogram har samma budskap: Vi måste bort från oljeberoendet. En del av regeringens förslag går ut på att utveckla bioraffinaderier, en annan är att få igång samtal mellan alla intressenter, så att utvecklingen av ett nationellt skogsprogram blir bred och tar fart.

– I våra dialoger ska vi prata om hur programmet kan implementeras i vårt och andra aktörers arbete. Jag gissar att bara att ta fram själva programmet tar två–tre år, säger Eskil Erlandsson.

Att de som berörs av en skogsstrategi är engagerade märktes inte minst när landsbygdsministern bjöd in till sitt dialogmöte om det nationella skogsprogrammet – många av de remissinstanser som hade haft åsikter om programmet var närvarande i hörsalen.

– Vi har många intressen runt den svenska skogen, och det är bra att lösa saker i samförstånd. Både industrin och skogsbruket vill lösa de konflikter som finns, säger han.

Vad som saknades under dialogmötet i Rosenbads konferenscenter var ett medialt intresse – de stora tidningarna skrev knappt ett ord om skog dagen därpå.

Trots det anser Eskil Erlandsson att skogen är en viktig valfråga:

– Ja, det är den. Skogen är en viktig del av arbetsmarknaden och jobbpolitiken, och även ur energi-, miljö- och biologisk mångfaldssynpunkt – saker som diskuteras ofta under ett val.

Politiskt insatta journalister, inte minst tidningen Fokus, har funderat över om socialdemokraterna kan tänka sig att dela regeringsmakten med miljöpartiet. Kristina Nilsson kan inte svara på om en framtida landsbygdsminister är miljöpartist eller socialdemokrat. Men oavsett om ministern blir röd eller grön kan det bli en del förändringar mot i dag.

För även om hon är helt överens med regeringen om att det behövs ett svenskt nationellt skogsprogram, menar hon att det kan komma att utvecklas åt hur Finland har det.

– Där, säger hon, är det inte bara landsbygdsministern som ska ha fokus på skogsnäringen, utan även miljö-, närings- och infrastrukturministrarna.

Dessutom har vissa hållbarhetsfrågor hamnat hos näringsministern när det gäller skogen. Det kan vara en tanke.

Eskil Erlandsson imponeras inte av den finska ministerlösningen för hållbarhet:

– Statsministern har bestämt att det är landsbygdsministern som har skogen i sitt ansvarsområde, och så ska det vara även efter valet, enligt min uppfattning.

TEXT: Torbjörn Hallgren

Regeringens skogsagenda

1. Nationellt skogsprogram. En strategi som allt från skogsägare och skogsindustri till miljöorganisationer kan komma överens om.

2. Öka exporten av svensk skogsråvara.

3. Bevaka EU:s uppdatering av sitt skogsprogram.

4. I EU ständigt försvara den svenska självbestämmanderätten.

5. Nationell forsknings- och innovationsstrategi för utveckling av en bioekonomi; bort från oljan genom att till exempel utveckla nya metoder att vidareförädla skogsråvaran, samt skapa nya produkter.

6. Hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.