Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare slutar

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare och klimattalesperson, slutar i augusti. Han har varit föreningens generalsekreterare i 16 år.

Svante Axelsson

– Det har varit en fantastisk tid att leda Sveriges största miljöorganisation, i dag med 224 000 medlemmar, men efter 16 år är det nu dags för mig att gå vidare, säger han.

– Det har hänt ofantligt mycket i miljödebatten under de här åren. För 16 år sedan var klimatpolitiken knappt uppe på den politiska agendan. I dag är ekologisk mat och miljögifter i vardagen stora frågor.

– Klimatfrågan har fått medvind efter framgången i Paris, och många i näringsliv och kommuner vill gå lika fort fram mot ett fossilfritt samhälle som Naturskyddsföreningen. Det ger unika möjligheter för politikerna att ta fram en utvecklingsagenda för hela samhället, där miljöproblemen kan lösas
samtidigt som välfärden ökar.

Från september är föreningens ordförande, Johanna Sandahl, även klimattalesperson. Nuvarande vice kanslichef Anna Nilsdotter blir tillförordnad kanslichef. Svante Axelsson kommer det närmaste året att vara gästforskare på Linköpings universitet.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.