Skogsindex: Priserna på skogsmark ökar – men minskar på virke

Skogsindex hösten 2019Förstora bilden

Klicka på bilden för att se en förstoring.

Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga i hela landet. Samtidigt sjunker virkespriserna och konjunkturen ser ut att mattas av. Detta medför att Skogssällskapets Skogindex stiger. Det berättar fastighetsexperten Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Det senaste årets höga skogsfastighetspriser ser inte ut att ha nått sin kulmen ännu. Priserna på skogsmark bedöms rent generellt ha ökat i hela landet sedan i mars till tidig höst i år. Enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson beror detta bland annat på att ränteläget är fortsatt fördelaktigt och att fastighetsutbudet är förhållandevis skralt.

– Lågränteläget gör det intressant för redan befintliga skogsägare att köpa mer skog, men det är också så att personer som inte har ägt skog tidigare ser skogen som ett bra placeringsalternativ nu. Dessutom är det alltjämt ett ganska begränsat utbud på marknaden i förhållande till antalet spekulanter, vilket ytterligare kan skruva upp priserna, berättar han.

Sjunkande virkespriser

Vad som eventuellt kan sätta sina spår på fastighetsmarknaden framöver är att virkespriserna nu sjunker. Nedgången har skett i flera etapper där en första prissänkning syntes redan i våras och ytterligare prissänkningar har skett under hösten.

– Det är en allmän konjunkturavmattning som också påverkar skogsindustrin. Bilden vi ser är en vikande efterfrågan och sänkta priser på trävaror och cellulosaprodukter. Vi har även sett att en del sågverk börjar få det tufft med den löpande lönsamheten. Vissa sågenheter har redan dragit ner på sin kapacitet, andra enheter stängs helt och hållet, säger han.

Granbarkborren pressar marknaden

En förklaring till den allt svalare prisbilden på virket, bortsett från konjunkturförändringar, är härjningarna av granbarkborren. De omfattande problemen har lett till ett stort utbud grantimmer med kvalitetskador och som i sin tur pressar marknaden.

– Även ute i norra Centraleuropa ser vi stora skadeverkningar från granbarkborre vilket gör att det kommer ut väldigt mycket skadat virke och sågtimmer av lägre kvalitet. Problemen har varit betydligt större i exempelvis Tyskland, Österrike och Tjeckien än vad de har varit i Sverige, säger Ulrik Abelson.

Lågt ränteläge fortsätter att påverka

Men även om prisbilden just nu ser ut att mattas av understryker Ulrik Abelson att prisförändringarna än så länge är ganska marginella. Hur nästa år kommer att bli menar han dock är svårt att säga.

– Prognosen är att vi går in i en lågkonjunktur vilket normalt sett brukar leda till lägre virkespriser som även smittar av sig på skogsmarkspriserna där prisökningen avtar. Även en mindre priskorrigering neråt av skogsmarken är normalbilden i en lågkonjunktur. Samtidigt har vi ett fortsatt lågt ränteläge som fungerar som en helt ny spelbricka. Det gör att ingen riktigt vet vad som kommer att hända med fastighetspriserna. Det återstår att se, säger han.

Avslutningsvis nämner Ulrik Abelson ytterligare en faktor som kan komma att påverka marknaden framöver: Brexit.

– Ett avtalslöst Brexit skulle kunna ställa till stor skada, dels på direkta affärer mellan Sverige och Storbritannien, dels i form av direkta effekter på den totala ekonomin. Det skulle kunna bli en ytterligare push i en redan pågående konjunkturavmattning. Som tur är ser det nu ut som att Storbritannien inte kommer att krascha ut ur EU, vilket var farhågan för ett tag sedan. Men hur den här följetongen kommer att sluta vet ju ingen, säger han.

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.