Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avverkning & virke

#Avverkning & virke

Här har vi samlat artiklar och annat material som handlar om avverkning och virke. För många markägare är avverkningen det tillfälle då åratal av skötsel får sin utdelning.

I Sverige är slutavverkning enligt trakthyggesbruk fortfarande den vanligaste formen av avverkning, men hyggesfria skötselmetoder
blir allt vanligare. En slutavverkning kan ge stora intäkter, men det är samtidigt viktigt att avverkningen verkligen görs efter skogsägarens mål – så att nästa generation träd växer upp med de förutsättningar som markägaren vill.

Om markägaren istället har valt en hyggesfri skötselmetod för sin skog kan avverkningen till exempel göras som en plockhuggning, där enskilda träd tas ut, eller genom luckhuggning – som är betydligt mindre än ett hygge.

För att en avverkning ska vara hållbar är teknik och skonsamhet viktiga frågor. Vilka maskiner används, och hur planeras avverkningen i skogen? Hur är markens bärighet, både på platsen generellt och under de rådande väder­förhållandena? Att undvika körskador är en viktig fråga inom skogsbruket, och här är både nya tekniska hjälpmedel – som markfuktighetskartor – och utbildning av maskinförarna centralt.

När träden väl är avverkade ska virket tas omhand. Toppar
och grenar blir ofta bioenergi, medan timret går till sågverk. Här är forskning och produktutveckling viktiga delar i att stärka skogens roll som en klimatsmart resurs med utvecklingen av biobränslen, spännande nya material och trä som ersättning för exempelvis betong.

Artiklar & reportage

 1. Virkeskrönikan: Kampen fortsätter

  Vi vet att det kommer bättre tider. Men när? Vi får både positiva och negativa marknadssignaler, och summan blir ett förhållandevis oförändrat läge. De bättre tiderna kommer, men till dess får svensk skogsindustri kämpa vidare.

 2. Högstubbar i fokus

  Högstubbarna i skogslandskapet bör bli flera, till exempel genom att de koncentreras till vissa hyggen. Det är det effektivaste sättet att gynna de rödlistade insekter som trivs i den döda veden.

 3. Högstubbar önskas av predatorer, pollinatörer och parasiter

  Under 90-talet gjorde högstubbarna entré i skogslandskapet. Nu visar ny forskning att inte bara skalbaggar utan också pollinatörer som bin, rovsteklar och getingar gynnas av högstubbar och döda träd.

 4. Virkeskrönikan: Stålbadens tid

  Skogsindustrin förändras just nu dramatiskt. Sågverk läggs ner och pappersmaskiner stängs. De senaste två åren har ett femtontal sågverk lagts ner och vedbehovet till de svenska bruk som tillverkar grafiskt papper har minskat med cirka två miljoner

 5. Smartare gallring med flerträdsteknik

  Andreas Melin på Skogssällskapet i Växjö är produktionsledare. Hans jobb är att få ut den nya, effektiva flerträdstekniken på så många skördare som möjligt. Allt för att kunderna ska kunna tillgodogöra sig den här tekniken, som håller nere

 6. Framtiden är här - 5 heta tekniklösningar

  Jakten på sänkta skogsbrukskostnader går vidare. Här listar Skogsvärden fem spännande, nya teknikspår som inom några år finns i din skog.

 7. Bandgående kombimaskin -  en klok kompromiss

  Sedan en tid har Skogssällskapet använt en kombinerad skördare och skotare i några av sina uppdrag hos kunderna. Timbear, som maskinen heter, tar sig fram på blöta och känsliga marker utan att lämna alltför stora spår efter sig. Maskinen är högintressant

 8. Körskador: Bättre resultat med samtal och samarbete

  Med rätt åtgärder finns stora vinster att göra i kampen mot körskador. Entreprenören Per Öhrman minimerar markskador som orsakas av skördare och skotare genom god planering, bra kommunikation och noggrann dokumentation.

 9. Vattenkartor ska rädda skogsbruket

  I Skogforsks STIG-projekt (Skoglig Terrängplanering I Geografiska informationssystem), som delvis finansierats av Skogssällskapet, testar forskarna nu olika planeringsunderlag som ska hjälpa fälttjänstemän och maskinlag att fatta bättre beslut.

 10. Intensiv kamp mot körskadorna

  Skogssällskapet arbetar med en ny policy för att begränsa körskadorna, som är allt svårare att undvika på grund av blöta somrar, otjälade vintrar och krav på jämna leveranser till industrin – året runt.