Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighet

#Fastighet

Skogen är inte bara en samling träd. Det finns mängder med möjligheter att ta vara på och utmaningar att hantera för att man som skogsägare ska nå sina mål med fastigheten. 

Det kan handla om nyckelbiotoper, naturreservat eller Natura 2000-områden. Då är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter inför att en avsättning ska göras, och vad som gäller när den väl är gjord.

För den som ännu inte äger någon fastighet finns det mycket att fundera på inför en eventuell investering. Vilken ägandeform är den bästa? Om skogen ska ärvas – är det bäst att göra det som en gåva eller ett köp? Var ska jag köpa skog? Vad får jag för pengarna?

Som markägare finns det också många möjligheter att använda
marken till annat än skog. Tomtexploatering, vindkraft, jakt och fiske är några exempel på hur marken kan förädlas för att ge ökade intäkter och samtidigt tillgodose vissa behov som samhället har och där mark är en värdefull tillgång.

Skogssällskapet tar två gånger per år fram ett Skogsindex som du kan läsa om här. Där jämförs fastighetspriser med virkespriser för att ge ett index som kan ge dig lite vägledning när du funderar över ett skogsköp.

Artiklar & reportage

 1. Samråd löser konflikter kring tätortsskogarna

  – Jag har inte ångrat en dag att vi tog hjälp av SLU och Skogssällskapet, säger Maj-Britt Alm, planläggare på Vänersborgs kommun. Istället för fastlåsta positioner kring kommunens utbyggnadsplaner vid en tätortsskog i Vänersborg blev Mariedal Östra ett

 2. Ekologisk förvaltning: En dröm för statsmakten

  Nu finns möjlighet att förvalta skogsmark med ekologiska förtecken, utan att du som privat skogsägare förlorar rådighet över marken. Skogssällskapet kan bistå när en skogsfastighet ska omvandlas till ekopark – något som efterfrågas av allt fler.

 3. Traditionellt skogsbruk blir ekologisk park

  För Nordens Ark är det ett naturligt steg att skapa en ekopark av hela sitt stora markinnehav. – Dels återskapar vi livsviktiga biotoper för hotade djurarter där de kan trivas och föröka sig. Dels blir vi en modellverksamhet som testar oss fram till de

 4. De tog vår skog

  Liksom sin mor ville Marianne Langered inte hugga sin vackra skog i onödan. Då tog myndigheterna den. "Hade vi brukat skogen hårt hade vi haft den kvar", säger hon. "Vi straffades för att vi ville bruka skogen varsamt."

 5. Skogsindex: Köpläge – därför ska du köpa skogsfastighet nu

  Virkespriserna – framför allt timmerpriserna – har ökat mer än fastighetspriserna. – Om du tänker finansiera skogsköpet med virke ska du passa på nu, säger Skogssällskapets konsultchef Ulrik Abelson.

 6. Vind för miljarder

  I dag finns 1 400 landbaserade vindkraftverk. Om tio år ska de vara 6 000 – med en sammanlagd årlig arrendeintäkt på cirka en miljard. Är du en av skogsägarna som drastiskt kommer att höja avkastningen på din fastighet?

 7. Bankerna går till skogs

  Låg risk och god värdeutveckling lockar bankerna till skogs. Det säger nya vd:n för Landshypotek, Kjell Hedman, som nu ser hur konkurrensen om skogsägarna hårdnar bland bankerna.

 8. "Helheten är viktig för mig"

  Gustaf Ekman har två fastigheter och två olika affärsupplägg med oss. På den ena tar han bara hjälp vid behov – på den andra sköter vi skogen och upplåtelserna.

 9. Från skogsägare till skogsföretagare

  Det är tjugo år sedan Maria Westrin Wernström blev skogsägare. 260 hektar i Ångermanland skulle delas med storasyster. Resan till att bli skogsföretagare började på allvar när de tio år senare klöv fastigheten.

 10. Man borde sälja, men... hjärtat säger nej

  Per Lindvall är kluven. Som ekonomisk analytiker säger han "sälj skogen och satsa på andra investeringar!" Men skogsägaren Per Lindvall tänker annorlunda: "Nej för tusan. Skog är inte bara ekonomi. Behåll skogsfastigheterna."