Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighet

#Fastighet

Skogen är inte bara en samling träd. Det finns mängder med möjligheter att ta vara på och utmaningar att hantera för att man som skogsägare ska nå sina mål med fastigheten. 

Det kan handla om nyckelbiotoper, naturreservat eller Natura 2000-områden. Då är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter inför att en avsättning ska göras, och vad som gäller när den väl är gjord.

För den som ännu inte äger någon fastighet finns det mycket att fundera på inför en eventuell investering. Vilken ägandeform är den bästa? Om skogen ska ärvas – är det bäst att göra det som en gåva eller ett köp? Var ska jag köpa skog? Vad får jag för pengarna?

Som markägare finns det också många möjligheter att använda
marken till annat än skog. Tomtexploatering, vindkraft, jakt och fiske är några exempel på hur marken kan förädlas för att ge ökade intäkter och samtidigt tillgodose vissa behov som samhället har och där mark är en värdefull tillgång.

Skogssällskapet tar två gånger per år fram ett Skogsindex som du kan läsa om här. Där jämförs fastighetspriser med virkespriser för att ge ett index som kan ge dig lite vägledning när du funderar över ett skogsköp.

Artiklar & reportage

 1. Affärsidé med outtömliga möjligheter: Skogsbruk & turism

  Just där Göta kanal har sin högsta punkt ligger Sätra Bruk, ett aktivt skogs- och turistföretag. De hänförande omgivningarna ska framöver locka ännu fler besökare. – Möjligheterna är nästan outtömliga. Det som behövs är tid, pengar och kreativitet. Vi är

 2. Skogsindex: Måttlig ökning i söder – stabilt i norr

  Antalet avslutade skogsaffärer har varit relativt lågt under den snörika vintern – även i den södra halvan av landet, där det normalt görs affärer året om. I södra och mellersta Sverige förutspår Skogssällskapet oförändrade till måttligt stigande priser.

 3. Skogsindex: Fortsatt köpläge på skogsfastigheter

  – Det är läge att köpa skog. I Norrland kan du få en fastighet till avkastningsvärdet, säger Skogssällskapets konsultchef Ulrik Abelson. Åtminstone med en bra virkesaffär i ryggen!

 4. Exploatör på hemmaplan

  I jämtländska Sikås är det de privata skogsägarna som exploaterar vindlägena – inte bara storbolagen. Ett av familjeföretagen leds av Eva Stjernström. Tillsammans med sina affärskompanjoner har hon lyckas etablera tre vindkraftsparker – utan konflikter.

 5. Död hand över skogen – Vad gör du då?

  I förra Skogsvärden träffade vi Marianne Langered, som blivit av med stora delar av sin varsamt brukade skog. Den omvandlades till naturreservat – och nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen sedan inte ansåg vara tillräckligt fina att köpa. Vad ska en

 6. En bransch som passar kvinnor

  Ingrid Wiktorin har varit skogsägare i 20 år och stortrivs. Kvinnor är finurliga, bra på att hushålla och därför väl lämpade för att bedriva skogsbruk, anser hon. – Men jag tror inte på skogsdagar och nätverk enbart för kvinnliga skogsägare. Det skapar

 7. Tänk på juridiken!

  – Skriv äktenskapsförord, och släpp inte ägandet till männen av ren slentrian. Det är Anna-Stina Nordmarks råd till skogsägande kvinnor – och företagare. Vi intervjuar företagarnas förra vd, Anna-Stina Nordmark, om kvinnors ägande, gröna gummistövlar,

 8. Samråd löser konflikter kring tätortsskogarna

  – Jag har inte ångrat en dag att vi tog hjälp av SLU och Skogssällskapet, säger Maj-Britt Alm, planläggare på Vänersborgs kommun. Istället för fastlåsta positioner kring kommunens utbyggnadsplaner vid en tätortsskog i Vänersborg blev Mariedal Östra ett

 9. Ekologisk förvaltning: En dröm för statsmakten

  Nu finns möjlighet att förvalta skogsmark med ekologiska förtecken, utan att du som privat skogsägare förlorar rådighet över marken. Skogssällskapet kan bistå när en skogsfastighet ska omvandlas till ekopark – något som efterfrågas av allt fler.

 10. Traditionellt skogsbruk blir ekologisk park

  För Nordens Ark är det ett naturligt steg att skapa en ekopark av hela sitt stora markinnehav. – Dels återskapar vi livsviktiga biotoper för hotade djurarter där de kan trivas och föröka sig. Dels blir vi en modellverksamhet som testar oss fram till de