Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighet

#Fastighet

Skogen är inte bara en samling träd. Det finns mängder med möjligheter att ta vara på och utmaningar att hantera för att man som skogsägare ska nå sina mål med fastigheten. 

Det kan handla om nyckelbiotoper, naturreservat eller Natura 2000-områden. Då är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter inför att en avsättning ska göras, och vad som gäller när den väl är gjord.

För den som ännu inte äger någon fastighet finns det mycket att fundera på inför en eventuell investering. Vilken ägandeform är den bästa? Om skogen ska ärvas – är det bäst att göra det som en gåva eller ett köp? Var ska jag köpa skog? Vad får jag för pengarna?

Som markägare finns det också många möjligheter att använda
marken till annat än skog. Tomtexploatering, vindkraft, jakt och fiske är några exempel på hur marken kan förädlas för att ge ökade intäkter och samtidigt tillgodose vissa behov som samhället har och där mark är en värdefull tillgång.

Skogssällskapet tar två gånger per år fram ett Skogsindex som du kan läsa om här. Där jämförs fastighetspriser med virkespriser för att ge ett index som kan ge dig lite vägledning när du funderar över ett skogsköp.

Artiklar & reportage

 1. Intrång i den egna skogen: "Gör rätt, ta hjälp"

  Den juridiska fråga som flest skogsägare möter rör intrång på den egna fastigheten. Det kan vara staten som vill dra en kraftledning eller skydda höga naturvärden, en granne som vill dra en väg eller ett telekomföretag som vill sätta upp en telemast.

 2. Jakt och vindkraft i fokus - men glöm inte tillväxten

  Gunnar Gustafsson har långt gångna planer på att anlägga en av Sveriges största vindkraftparker, och han stortrivs med att jaga älg på egna marker. Sedan 1988 driver han fastighetsbolaget GHG Bostäder AB. Pengarna han tjänat på fastigheter har han

 3. Utökat skydd av skogsmark

  I början av mars beslutade regeringen om nya etappmål inom miljömålssystemet. Det innebär bland annat att det formella skyddet av skogsmark utökas med cirka 150 000 hektar.

 4. Skogsindex: Uppåt i Uppland

  – Det är generellt en bra prisnivå på skogsfastigheter, även om tendensen är svagt backande priser. Skogssällskapets Skogsindex med siffror från september 2013 minskar marginellt i Götaland och ligger i stort oförändrat i Norrland, säger Skogssällskapets

 5. Naturturism och skogsbruk i symbios

  Ett orört skogsområde är Dalagårds största tillgång. – Men utan ett lönsamt skogsbruk blir det omöjligt att skapa en levande landsbygd, säger ägaren Leif Öster.

 6. Trycket ökar på skogsägarna

  Staten fortsätter att underfinansiera skyddet av skog med höga naturvärden. Ointresset från regeringen ökar nu pressen på skogsägarna att frivilligt skydda mera skog för att nå riksdagens miljömål Levande skogar. Men då måste skyddet redovisas.

 7. Miljömålsberedningen om skogsbrukets miljöhänsyn: Inga regler om ansvar

  Lagom till midsommar kom Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om skydd av skogar och om miljöhänsyn i skogsbruket. I beredningen har det varit intensiv debatt om framför allt skyddet av skog och hur skogsbruket ska visa miljöhänsyn, berättar

 8. Skogsindex: Skillnaderna består med högre priser i söder - lägre i norr

  Virkespriserna är mer snabbfotade jämförda med den trögare och stabilare fastighetsmarknaden. I en sammanställning av skogsindex som Skogsvärden presenterat sedan 2009, speglas samspelet mellan virkes- och fastighetsmarknaderna. Skogsindex är kvoten

 9.  Skogen i portföljen

  Efter 15 års uppgång avtar nu värdestegringen på skogsfastigheter. Trots det finns det fortfarande många kapitalstarka placerare som köper skog. De ser skogen som en långsiktig investering och som klok riskspridning. Många uppskattar möjligheten till

 10. Med sikte på framtiden – IT-generationen tar över i skogen

  Skogsägaren Robert Wiktorin är uppvuxen på den småländska lantfastigheten Hallsnäs, som varit i familjens ägo sedan 1900-talets början. När han nu tar över efter sin mamma gör han det med hjälp av it och laptop och Skogssällskapets smarta tjänst