Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighet

#Fastighet

Skogen är inte bara en samling träd. Det finns mängder med möjligheter att ta vara på och utmaningar att hantera för att man som skogsägare ska nå sina mål med fastigheten. 

Det kan handla om nyckelbiotoper, naturreservat eller Natura 2000-områden. Då är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter inför att en avsättning ska göras, och vad som gäller när den väl är gjord.

För den som ännu inte äger någon fastighet finns det mycket att fundera på inför en eventuell investering. Vilken ägandeform är den bästa? Om skogen ska ärvas – är det bäst att göra det som en gåva eller ett köp? Var ska jag köpa skog? Vad får jag för pengarna?

Som markägare finns det också många möjligheter att använda
marken till annat än skog. Tomtexploatering, vindkraft, jakt och fiske är några exempel på hur marken kan förädlas för att ge ökade intäkter och samtidigt tillgodose vissa behov som samhället har och där mark är en värdefull tillgång.

Skogssällskapet tar två gånger per år fram ett Skogsindex som du kan läsa om här. Där jämförs fastighetspriser med virkespriser för att ge ett index som kan ge dig lite vägledning när du funderar över ett skogsköp.

Artiklar & reportage

 1. Skogsindex: Planera din försäljning i god tid

  Virkespriserna sjunker på bred front och sågverken har problem. Det är bara att konstatera att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att öka över hela landet.

 2. Vindbruk – en modern del av skogsförvaltningen

  Efter 100 år av skogsförvaltning är nu också vindbruk en viktig del av Skogssällskapets verksamhet. – Vi jobbar med hushållning av skogsmarkens resurser – även vinden, säger Magnus Berntsson, som svarar för Skogssällskapets omfattande markinnehav. På

 3. Skogsindex: Avvakta med svårsålda objekt

  Med fortsatt sjunkande virkespriser och osäkert ränteläge är trenden att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att krypa uppåt.

 4. Svårare att ta över när Skogsindex stiger

  Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt

 5. Boom för stylad jakt

  Allt fler säljer exklusiv jakt. Arrangemangen kombinerar många skotttillfällen för jägarna med bekvämt boende, god mat och olika kringaktiviteter. – Efterfrågan på den här typen av stylade natur- och jaktupplevelser har absolut ökat de senaste åren, säger

 6. Strandtomt åt alla – bra för markägaren

  De nya reglerna i strandskyddet kan ge kommunerna och markägarna större möjlighet att påverka och planera för bebyggelse i strandnära lägen. Det innebär även stora värdeökningar för svenska skogsägare. Hur stora beror på var i landet du bor.

 7. Anna-Stina Nordmark råder kvinnor att ta eget ansvar för skogen

  – Delegera inte bort ansvaret för skogen. Det rådet ger skogsägaren och styrelseproffset Anna-Stina Nordmark till skogsägande kvinnor. – Att vara ett manligt muskelpaket är inte längre ett inträdeskrav för att vara skogsägare. Det är en av många myter som

 8. Hög tid för vinstdelning!

  Telekommunikationen i Sverige ställer allt högre krav på överföringshastigheterna, och nätet av master förtätas. Det gynnar förstås även landsbygden och skogsbruket. Men telekom-bolagen gör rekordvinster på samtal och datatrafik – och de kan ta din mark

 9. Skogsindex påverkar generationsskiftet

  Fastighetspriserna ökar i söder. Från Dalarna och norrut är de stabila. När samtidigt virkespriserna viker ökar Skogsindex. – Det kan vara bekymmersamt för den som ska ta över en skogsfastighet, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

 10. Så undviker du skattefällan

  Se upp! Din turistsatsning kan fastna hos Skatteverket om du hanterar den fel.