Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Habitat banking – nytt sätt att använda skogsmark?

  Med ekologisk kompensation kan exploatering och annan markanvändning göras mer hållbar. Kanske kan det också skapa nya affärsmöjligheter för skogsägare? Skogssällskapet har med hjälp av konsultföretagen Enetjärn Natur och Kairos Future tittat närmare på

 2. "Körskadorna blir allt värre"

  De långsiktiga klimatförändringarna, med mindre tjäle och längre perioder med regn, medför att körskadorna ökar och blir en allt större utmaning för skogsbruket.

 3. Fler skogsägare försäkrar när riskerna ökar

  Försäkringsbolagen tror att riskerna för skogsskador ökar på grund av den globala uppvärmningen. Det påverkar skogsägaren och dennes försäkringar.

 4. Ökad tillväxt - men till vilket pris?

  Varmare klimat medför risker för skogsbruket. Skogsstyrelsens klimatspecialist, Hillevi Eriksson, ger skogsägarna råd om hur de kan minimera och förebygga de negativa effekterna av ett varmare klimat.

 5. Bättre miljöhänsyn än väntat

  Skogsbruket tar mer miljöhänsyn än vad man tidigare trott, konstaterar Skogsstyrelsen.

 6. Ny skogslag i Finland ger större frihet och ansvar

  Sedan 1 januari 2014 gäller en ny skogslag i Finland. Den nya lagen är ett resultat av diskussioner som har förts inom det finska nationella skogsprogrammet, som löper från 2008 till 2015.

 7. Miljöprofessorn om storbranden: "Inte fler - men värre"

  Klimatförändringar bidrog till att Sveriges största skogsbrand i modern tid blev så omfattande.

 8. Skogsstyrelsen går balansgång: Konkurrera - eller inte konkurrera?

  Skogsstyrelsen konkurrerar med privata aktörer om uppdrag inom skogssektorn. Sedan 2012 har intäkterna mer än fördubblats och årsarbetskraften har ökat med 500 procent.

 9. Skogsländerna om EU:s skogspolitik:  Hållbar och nationellt styrd

  EU vill snabbt ha nya riktlinjer för ett hållbart skogsbruk. Sveriges ståndpunkt är att det redan finns ett system på plats. Och det nationella självbestämmandet måste värnas. – Skogen ska inte bli mer politisk, säger moderaten Christofer Fjellner.

 10. Skogen i höstens val: Viktig, men ingen stridsfråga

  Skogen är en viktig, nationell valfråga. Det tycker både regeringen och socialdemokraterna. Men vad skiljer dem åt? Inför supervalåret har Skogsvärden ställt skogsfrågor till oppositionen och regeringen.