Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Skogen i höstens val: Viktig, men ingen stridsfråga

  Skogen är en viktig, nationell valfråga. Det tycker både regeringen och socialdemokraterna. Men vad skiljer dem åt? Inför supervalåret har Skogsvärden ställt skogsfrågor till oppositionen och regeringen.

 2. Tvära kast i skogspressen

  Hormoslyrbesprutningarna på 1970-talet är den mest omskrivna händelsen i skogspressen åren 1968–2003. Ingen annan fråga har väckt större känslor hos allmänheten och vänt opinionen mer mot det moderna skogsbruket.

 3. Forskaren Erland Mårald vill ha fler idéer och vidare perspektiv

  Dagens svenska skogar skapades för fyra, fem, sex generationer sedan. Målet var ett, oomtvistat och tydligt: hög skogsproduktion som skulle skapa tillväxt och välfärd. "Men med fler idéer om handlingsalternativen då hade vi haft en större skoglig bredd i

 4. "Vad ska vi med skog till?"

  Frågan är högst aktuell, och svaret är inte alls självklart. Vi frågade sex barn och ungdomar om deras syn på skogen.

 5. Lär av skogen och i skogen

  Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Vi frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap.

 6. Barnens skog är både rolig och farlig: Vad som helst kan hända

  För barnen är skogen rolig och spännande. Eller bara läskig. För några är den helt främmande och okänd. Vi följer med eleverna på Frestaskolan i Upplands Väsby ut till deras skolskog. Trots småkallt väder är det aktivitet och god stämning, och vi får höra

 7. Utökat skydd av skogsmark

  I början av mars beslutade regeringen om nya etappmål inom miljömålssystemet. Det innebär bland annat att det formella skyddet av skogsmark utökas med cirka 150 000 hektar.

 8. 40 år med Skogen i skolan

  Under fyra decennier har Skogen i skolan utbildat svenska grundskollärare och elever om skog och skogsindustri. Den femte november firade organisationen 40-årsjubileum med mingel, föredrag och tårta i Skogens hus på Skansen.

 9. Viss enighet om miljöhänsyn

  Skogsstyrelsen, skogsägarföreningarna, skogsbolagen och ett antal ideella organisationer är nu överens om vad som är god miljöhänsyn i skogen.

 10. Grönt kol kan bli rena guldet

  I Umeå bygger nu företaget BioEndev en industrianläggning som ska producera så kallat grönt kol, en produkt som som framställs genom att man rostar, eller torrifierar, trä.

Aktuella projekt inom Politik & samhälle