Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Bästa receptet när skogsbränslet blir hetare: Traditionellt skogsbruk

  Fortsätt producera massaved och timmer. Det är bästa rådet till skogsägaren – trots att den globala omorienteringen mot klimatsmarta energikällor öppnar nya affärsmöjligheter.

 2. Biobränsle

  Det kan vara värt att komma ihåg att skogen gör ungefär samma jobb som solpanelerna, om än med lägre verkningsgrad, men i stället på ofantliga arealer.

 3. Skogsländer mot kol-länder i EU

  Skogsländer står mot kol-länder när det gäller hållbarhetskriterier för fasta bränslen. EU:s kommande förslag i frågan har fått Sverige och flera andra ”skogsländer” att skriva ett gemensamt brev till kommissionen där de propagerar för att slippa

 4. Höj fastighetens värde med contorta

  Erik Svensson är skogsförvaltare på Skogssällskapet i Jämtland. Han har goda erfarenheter av den amerikanska tallen, är imponerad av dess höga tillväxt och tvekar inte att rekommendera trädet till sina kunder.

 5. Allemansrätten: Skadeersättningar ska minska konflikterna

  Allemansrätten bör även gälla för kommersiella aktörer. Det menar Naturvårdsverkets utredning om allemansrätten. Utredarna vill dock införa en markskadeersättning för företag som utnyttjar allemansrätten i sin verksamhet.

 6. Anna-Stina Nordmark råder kvinnor att ta eget ansvar för skogen

  – Delegera inte bort ansvaret för skogen. Det rådet ger skogsägaren och styrelseproffset Anna-Stina Nordmark till skogsägande kvinnor. – Att vara ett manligt muskelpaket är inte längre ett inträdeskrav för att vara skogsägare. Det är en av många myter som

 7. Landvetter visar vägen: Ökad skogstillväxt ger oanade miljövinster

  Utsläppen av växthusgaser minskar radikalt om tillväxten i skogen ökar, och skogsråvaran i högre grad används som ersättning för kol, olja, stål och cement. Det är slutsatsen i en aktuell rapport som får stöd av framstående skogsforskare.

 8. Flis blir till flis på Sjösa

  – Att fasa ut oljan var viktigt, säger Johan Löwen med eftertryck. Vi såg ju alla möjligheter att göra en bra affär. – Men jag vill understryka att det lika mycket handlar om ett miljöval – och inte minst det emotionella!

 9. Lerum eldar flis från egen skog

  När västsvenska Lerum skulle skärpa sina miljömål hamnade kommunens skogsförvaltning i fokus. Nu eldas det med närproducerad flis i fjärrvärmeverkets panna. Och år 2025 ska man vara Sveriges ledande miljökommun.

 10. En bransch som passar kvinnor

  Ingrid Wiktorin har varit skogsägare i 20 år och stortrivs. Kvinnor är finurliga, bra på att hushålla och därför väl lämpade för att bedriva skogsbruk, anser hon. – Men jag tror inte på skogsdagar och nätverk enbart för kvinnliga skogsägare. Det skapar

Aktuella projekt inom Politik & samhälle