Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Spillkråka samlar skogens kvinnor

  Sverige har 130 000 kvinnliga skogsägare. De äger lika mycket skog som svenska staten, 20 procent. 300 av dem är med i föreningen Spillkråkan som har fyllt tio år. Vi ringde en av grundarna Beverly Bjerke.

 2. Så förändras strandskyddet där din mark finns

  Miljöbalken reglerar

 3. Kamp mot biobränslet

  Storbritannien tvingas “ödelägga jordens lungor för att mätta sin hunger efter virke att elda i nya värmeverk”. Det skriver den engelska tidningen Times. Men bakom budskapet anar man protektionistiska lobbyister från såväl den engelska brunkolsbranschen

 4. Strandskyddet luckras upp

  Från februari 2010 kan värdet på din mark – om du har öppet vatten – öka dramatiskt. Då blir det möjligt att söka dispens från strandskyddet i nästan hela Sveriges inland. Det betyder att det kan bli tillåtet att bygga sommarstugor och bostäder på

 5. De har makten över skogen

  Nio mäktiga män och en kvinna bestämmer över din skog. Ohotat mest inflytande har industrins företrädare. Om de här killarna, och tjejen, inte tycker som du...då får du det tufft.

 6. Ökad tillväxt – med dina riskpengar

  Bonnauktionen, som Carl Henrik Palmér skriver om i sin krönika , är i full gång – och det är dina pengar man bjuder med. Skogsvärden har tittat närmare på de två stora tillväxtkampanjerna just nu: Klimatmanifestet och Kraftsamling Skog.

 7. Skogsstyrelsen styr över Haralds skog

  Harald Holmberg har en skog som han vill avverka försiktigt. För att det blir vackrare så. För att fåglarna trivs bättre då. Men Skogsstyrelsen säger stopp och belägg. Kalavverka!

 8. Din jakträtt - en guldgruva

  I juni 1987 gjordes en nationell undersökning om viltets samhällsekonomiska jaktvärde i Sverige. i juni 2006 gjordes en ny undersökning. Dessa visar till exempel att antalet jägare blivit färre – men att jaktvärdet ökat. Fler intressanta fakta:

 9. Skogsstyrelsen vacklar om skogsvårdslagen

  Efter stormarna Gudrun och Per vill skogsägare plantera glesare. Hittills har Skogsstyrelsen sagt nej. Men nu vacklar de. - Man kan fundera på om lagstiftningen är väl avvägd, säger Skogsstyrelsens skogsskötselspecialist Jonas Bergquist till Skogsvärden.

 10. Riksdagsmän kritiserar skogsvårdslagen

  Betty Malmberg skriver i sin motion att skogsägare är styvmoderligt behandlade och att markägarna själva borde få ansvaret för sin skog utan statliga detaljregleringar. Hon anser att samhällets nya behov av till exempel bioenergi kan vara svårt att förena