Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Tänk på juridiken!

  – Skriv äktenskapsförord, och släpp inte ägandet till männen av ren slentrian. Det är Anna-Stina Nordmarks råd till skogsägande kvinnor – och företagare. Vi intervjuar företagarnas förra vd, Anna-Stina Nordmark, om kvinnors ägande, gröna gummistövlar,

 2. Kvinnor på jakt

  – Jakten handlar mycket om kontakter. Därför bygger vi kvinnliga nätverk som ett första steg in i gemenskapen.

 3. Eskil Erlandsson och skogsnäringen lovar jämställdhetsstrategi: Den blir ingen papperstiger

  Skogsbruket behöver fler kvinnor. Till våren är strategin för hur det ska gå till klar. "Det ökar både lönsamheten och konkurrenskraften när kvinnor blir mer delaktiga", säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

 4. Vi har delat ut mer pengar...

  Sveaskogs vd, Gunnar Olofsson, svarar på kritiken från förra numret av Skogsvärden. I krönikan ”Inget guld i Sveas skogar” gick där analytikern Carl Henrik Palmér till storms mot den statliga skogsjätten...

 5. ...Ja, men inte från skogen

  – Nej, Sveaskog, det krävs mer transparens än så, replikerar analytikern Carl Henrik Palmér. Och visst mörkar ni lite om om extrautdelningen ...

 6. Inget guld från Sveas skogar

  Vår svenska skog borde vara guld värd. Idag säljer statliga Sveaskog av skogsmark till ett värde av 800 miljoner kronor per år. Staten får bara 460 miljoner i utdelning. Men skogsbruket på 3,3 miljoner hektar borde också ge en slant. Försvinner den i

 7. Tvärnit för älgutredningen - Bröt mot grundlagen

  Landshövding Maria Norrfalks älgutredning kom förra sommaren. Nu skulle det bli ordning och reda i skogen. Efter en remissrunda var propositionen planerad till mars 2010. Men de föreslagna ändringarna av jaktlagen hade ett fel. De bröt mot Sveriges

 8. Klimatpolitiken efter köpenhamns-mötet: Skogen får huvudrollen

  Klimatmötet i Köpenhamn beskrevs som ett stort misslyckande där u- och i-länder inte kunde enas. Sant. Men på mötet skedde ett genombrott för skogen i klimatpolitiken. Vid årets klimatmöte i Mexico kan skogen få huvudrollen.

 9. Spillkråka samlar skogens kvinnor

  Sverige har 130 000 kvinnliga skogsägare. De äger lika mycket skog som svenska staten, 20 procent. 300 av dem är med i föreningen Spillkråkan som har fyllt tio år. Vi ringde en av grundarna Beverly Bjerke.

 10. Så förändras strandskyddet där din mark finns

  Miljöbalken reglerar

Aktuella projekt inom Politik & samhälle