Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. SMHI ger pengar för klimatanpassning

  Skogsstyrelsen får 330 000 kronor från SMHI för att skapa en handlingsplan för hur skogssektorn kan klimatanpassas. Bakgrunden är att Sverige måste förbereda sig för att klara klimatförändringarna. SMHI delar därför på regeringens uppdrag ut bidrag till

 2. Naturskyddsföreningens generalsekreterare slutar

  Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare och klimattalesperson, slutar i augusti. Han har varit föreningens generalsekreterare i 16 år.

 3. Björken i folktron står för fruktsamhet, magi och lidande

  En symbol för fruktsamhet. Men också för Jesu lidande. Björkens roll i svensk folktro och tradition är tusenårigoch inlindad i både magi och romantik.

 4. Sex scenarier för framtidens skogar i SKA 15

  I projektet SKA 15 kombineras traditionell inventering av skogen med digitala analysmetoder. Det öppnar nya vägar att förstå, planera och förändra den svenska skogen – för både skogsägare och beslutsfattare.

 5. Marie Larsson-Stern om SKA 15: Dagens skogsbruk är gammalt skogsbruk

  Det är fel att begränsa analysen i SKA 15 genom att förutsätta att skogen ska fortsätta brukas med dagens metoder, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk.

 6. Besök din fastighet via Skogsstyrelsens Mina sidor

  Sedan en tid kan du se din skog i datorn hemma vid skrivbordet. Eller ute i skogen i en smartphone eller på en läsplatta. Fler än 85 000 skogsägare har redan besökt Skogsstyrelsens Mina sidor.

 7. Förskola vinner Träpriset 2016

  Föreningen svenskt trä delar vart fjärde år ut Träpriset, som hedrar en byggnad som representerar svensk arkitektur i trä och speglar den tid vi lever i. I år tilldelades Råå förskola i Helsingborg priset om 100 000 kronor.

 8. Lantmäteriet tar fram 3D-modell av Sverige

  Lantmäteriet skapar ett digitalt Sverige i tre dimensioner. Målet är att ta fram nya kartor som blir till nytta och sparar pengar i många olika samhällssektorer.

 9. Regeringen tillsätter utredning om ekologisk kompensation

  Regeringen kommer under året att tillsätta en särskild utredning om ekologisk kompensation. Det berättar Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet, för Miljöaktuellt.

 10. Framtidsbilder kan ge politiker stöd

  Forskningsprogrammet Future Forests har tagit reda på vilka visioner olika grupper har för den svenska skogen på 40 års sikt. Nu tar man hjälp av skogens intressenter för att också formulera vägen dit. Camilla Sandström, docent i statsvetenskap och vice