Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Regeringen tillsätter utredning om ekologisk kompensation

  Regeringen kommer under året att tillsätta en särskild utredning om ekologisk kompensation. Det berättar Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet, för Miljöaktuellt.

 2. Framtidsbilder kan ge politiker stöd

  Forskningsprogrammet Future Forests har tagit reda på vilka visioner olika grupper har för den svenska skogen på 40 års sikt. Nu tar man hjälp av skogens intressenter för att också formulera vägen dit. Camilla Sandström, docent i statsvetenskap och vice

 3. Varmare klimat – yngre slutavverkningar

  Med nuvarande skötsel kommer 97 procent av Sveriges produktions-skogar att vara yngre än 80 år om 100 år.

 4. Missar miljövinsterna

  Byggmaterial baserade på trä påverkar den globala miljön mindre negativt än andra byggmaterial, som till exempel betong.

 5. Öka förståelsen för aktivt skogsbruk!

  – Skogen är ju mitt i händelsernas centrum när det gäller hållbar utveckling. Men branschen måste bli mycket bättre på att visa vad man verkligen betyder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det menar Mats Dellham. Han är styrelseledamot i

 6. Klimatförändringar är ett faktum som vi måste hantera

  Exakt hur den svenska skogen och livsbetingelserna i Sverige kommer att förändras på grund av den globala uppvärmningen är svårbedömt. – Men vi vet att förändringarna är successiva – och att de kommer att fortsätta, säger professor Markku Rummukainen.

 7. Göteborg kompenserar - Mindre hackspett

  Det pågår en utveckling mot ett hållbart samhällsbyggande. Ett av redskapen i den utvecklingen är ekologisk kompensation. Göteborgs stad är en markägare som använder metoden.

 8. Hållbarhet - så tycker vi: Olika syn på hållbarhet

  Åsikterna om hur skogsbruket sköter skogen går isär. Här svarar företrädare för skogsindustrin, naturvården och friluftslivet på hur de ser på hållbarhet.

 9. Skogsprogrammet - Så tycker vi: Synpunkter på samsyn

  Alla måste inte vara överens. Men en gemensam grundsyn på vad hållbarhet innebär är nödvändig.

 10. Nationellt skogsprogram: Kroka arm för skogen!

  – Tanken med det här arbetet är att alla ska kroka arm och dra åt samma håll. Det säger Agnetha Alriksson, som är projektledare på Näringsdepartementet för arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige.