Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Utmaningen är att bruka och bevara

  – Vi behöver mer kunskap om hur konflikter som rör skogen kan tas om hand. Det svarar Lisa Sennerby Forsse på frågan om vi har tillräcklig kunskap för att bruka skogen på ett långsiktigt hållbart sätt.

 2. Första advent: Skogens gåvor – En plats för dig och mig 

  Sitta på en stubbe, känna mossa under skosulorna och göra absolut ingenting. Hur låter det?

 3. Skottland – ett skogligt mångbruksland

  Skogssällskapet reste till Skottland för att få inspiration och nya perspektiv på förvaltning och skogsskötsel för olika mål. Vi fick bland annat lära oss mer om styrning mot flera och differentierade mål och hur visualiserade framtidsscenarier kan

 4. Björn Sprängare vill utveckla inhemskt skogsägande i Baltikum

  Sedan drygt tio år hjälper Skogssällskapet svenskar att köpa och förvalta skog i Lettland. Nu finns Skogssällskapet även i Estland och Litauen. Men även det inhemska skogsägandet måste öka och utvecklas, menar Björn Sprängare.

 5. Skogspris till Leif Jougda

  Föreningen Skogen har i år delat ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Leif Jougda, specialist på frågor om skogsbruk och rennäring hos Skogsstyrelsen.

 6. Nya målbilder för god miljöhänsyn

  Under 2015 har arbetet med målbilder för god naturhänsyn gått in i en ny fas, bland annat med inriktning på samråd mellan skogsbruket och dess olika intressenter.

 7. Tjädern: Skyddad men jaktbar

  Tjädern är både skyddad och möjlig att jaga. Enligt Per Risberg på Naturvårdsverket beror det på EU:s fågeldirektiv från 1979.

 8. Ny bok: Svensk sågverksnäring 1850–2010

  En praktfull bok, om den svenska sågverksnäringens historia 1850–2010, har nyligen kommit ut.

 9. Målbilder – visar miljöerna som kräver hänsyn

  Skogsägare som har tjäder på sin mark kan använda Skogsstyrelsens målbilder som stöd i planeringen av skogsskötseln.

 10. Ny kunskap om habitat banking

  Finns det sätt för människan att bygga nödvändig infrastruktur utan nettoförlust av biologisk mångfald?

Aktuella projekt inom Politik & samhälle