Affärsområde Sverige

Johan Asp, skogsförvaltare i Linköping, tillsammans med en lokal entreprenör. Foto: Thomas Adolfsén

Skogssällskapet sköter och utvecklar skogsfastigheter åt privata och offentliga skogsägare i hela Sverige. Verksamheten är indelad i sex regioner.

Skogssällskapet bedriver professionell skogsförvaltning utifrån varje kunds mål, intressen och förutsättningar. Målet är en utveckling i skogen som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, och som berikar både skogarna och skogsägarna.

I varje region jobbar skogsförvaltare tillsammans med produktions- och virkesansvariga. I samråd med skogsägaren anpassar den lokala skogsförvaltaren skötseln av skogen utifrån de mål, både på kort och lång sikt, som ägaren har med sin skog.

Skogssällskapet sköter även Stiftelsen Skogssällskapets egna skogar. Skogssällskapet erbjuder sina kunder certifiering enligt PEFC och FSC

Fria från ägarintressen

Skogssällskapet står helt fri från ägarintressen i sågverk och industri och är därmed en unik aktör på den svenska skogsmarknaden. Skogssällskapet förhandlar som fristående part på virkesmarknaden och kan fritt jämföra olika virkesuppköpare mot varandra.

Personal och kontor

Verksamheten är sedan hösten 2023 indelad i sju regioner i Sverige:

  • Södra Götaland (Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra halvan av Kalmar län)
  • Västra Götaland (Västra Götalands län och Halland)
  • Östra Götaland (Jönköping, Östergötland och norra delen av Kalmar län
  • Östra Svealand (Stockholm, Uppsala, Södermanlands och Gotlands län)
  • Mellersta Svealand (Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län)
  • Västra Svealand (Värmlands län)
  • Norrland (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län)

Skogssällskapet har 23 kontor i Sverige, från Hässleholm i söder till Vilhelmina i norr.

Se alla våra kontor under Kontakt.

Karta över Skogssällskapets sex regioner i Sverige.Förstora bilden

Klicka på kartan för att se en förstoring.