Skogssällskapet AB

Skogssällskapet AB är moderbolag i koncernen Skogssällskapet och fungerar som länken mellan stiftelsen och den affärsdrivna verksamheten. 

Dotterbolag är Skogssällskapet Fastighets AB, Skogssällskapet Förvaltning AB, Skogssällskapet Finland OY samt Skogssällskapet Holding SIA (Baltikum). Dotterbolagen svarar för den kommersiella verksamheten.

Stiftelsen Skogssällskapet äger samtliga bolag i koncernen Skogssällskapet. De krav som stiftelsen ställer på moderbolaget Skogssällskapet AB är summan av kraven på respektive dotterbolag.

Personal

Inom Skogssällskapet AB bedrivs ingen verksamhet, men bolaget har ett antal anställda med koncernövergripande funktioner. Ordförande i styrelsen för Skogssällskapet AB är Per-Olof Wedin. VD är Calle Nordqvist