Stiftelsen Skogssällskapet

Asp. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Foto: Ulrika Lagerlöf

Stiftelsen Skogssällskapet grundades 1912 och har som mål att främja skogshushållning och naturvård. Det är stiftelsen som står som ägare till koncernen Skogssällskapet.

Inom Stiftelsen Skogssällskapet bedrivs allmännyttig och ideell verksamhet, framförallt opinionsbildning och stöd till forskning och kunskapsutveckling. Stiftelsen äger bolagen inom koncernen Skogssällskapet, som samtliga ska drivas på affärsmässig grund. Vinsten från bolagen går tillbaka in i stiftelsen. Varje år utlyser stiftelsen cirka 15 miljoner kronor i anslag till forskning och utveckling och Skogssällskapet är i dag en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapets styrelse är Per-Olof Wedin.

Mål – en hållbar utveckling

Stiftelsens verksamhet, liksom den verksamhet som bedrivs i koncernens bolag, ska samtliga bidra till att uppnå stiftelsens ändamål – en hållbar utveckling av skog och mark. Med hållbar menas ur ett ekonomiskt, ekologiskt och även ur ett socialt perspektiv – för alla de människor som arbetar, lever och rör sig i skogen.

Skogssällskapets uppdrag

Stiftelsen Skogssällskapet verkar inom tre områden:

  1. Förvaltning av skog och mark på affärsmässig grund. Det uppnås genom förvaltning av skog åt skogsägare i Sverige, Baltikum, Norge och Finland.  
  2. Placering av kapital (fastigheter och värdepapper). Stiftelsen Skogssällskapet äger 30 skogsfastigheter runt om i Sverige, och äger sedan början av 2000-talet även skog i Lettland.
  3. Kunskapsutveckling. Det sker genom finansiering av forskning och utveckling och genom att Skogssällskapet agerar forskningsvärd på sina egna fastigheter.  

Stadgar

Skogssällskapet bildades 1912 som en ekonomisk förening, men omvandlades 1962 till att bli en allmännyttig stiftelse. Mer om vår utveckling finns att läsa under Vår historia. Gällande stadgar för Stiftelsen Skogsällskapet fastställdes 1972.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadgar Stiftelsen Skogssällskapet.pdf Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster. 119.4 kB 2019-11-19 17.28