Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet i andra länder

Sedan 2002 finns Skogssällskapet i Lettland. Där hjälper vi svenska kunder att investera i eftersatt skogsmark och förvandla den till hållbar produktionsskog. 2014 utökade vi till Estland och Litauen och finns numera i hela Baltikum. Vi arbetar också i Finland. Tidigare fanns Skogssällskapet, genom det delägda bolaget Scandforest, i Norge. Under 2017 avvecklades verksamheten.

Klicka i kartan för att läsa mer om verksamheten i de olika länderna.

Karta över Östersjön Läs mer om vad vi gör i Baltikum Läs mer om vad vi gör i Finland Läs mer om vad vi gör i Finland Läs mer om vad vi gör i Sverige Läs mer om vad vi gör i Sverige Läs mer om vad vi gör i Baltikum Läs mer om vad vi gör i Finland Läs mer om vad vi gör i Sverige