Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

”En unik position med oändliga   utvecklingsmöjligheter”

Svante Scherman

Foto: Ulrika Lagerlöf

Efter nästan nio år som Skogssällskapets koncernchef lämnar Svante Scherman den 4 juli över stafettpinnen till efterträdaren Calle Nordqvist. Tidningen Skogsvärden passar på att ställa några frågor till Svante Scherman om de händelserika åren som gått och om framtiden.

Vilka är dina främsta minnen från de här åren?

– Ett mycket starkt minne är då vi andra halvåret 2011 började se vändningen i vårt förvaltningsbolag i Sverige. Jag minns speciellt dagen då vi fick den första månadsrapporten som visade att bolaget var lönsamt. Det var mäktigt, med tanke på allt arbete och alla smärtsamma åtgärder som genomförts.

Vad är den största skillnaden för skogsägarna mellan Skogssällskapet idag och 2008?

– Jag tror att skogsägarna idag har en tydligare bild av Skogssällskapet och vad vi vill åstadkomma. Vår viktigaste drivkraft är att verka för utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vi vill hjälpa våra kunder att identifiera målen med deras skogsägande och tillsammans hitta vägar att nå dit.

– Bland våra kunder finns allt ifrån de skogsägare som prioriterar biologisk mångfald till de som ser avkastningen som viktigast. En mångsidig målbild bidrar till en varierad skogsskötsel som gagnar skogsbruket och utvecklingen av ett varierat skogslandskap. Vi drivs i första hand av att hjälpa skogsägare att uppnå sina mål – inte att köpa deras virke.

Vilka utmaningar står skogsbruket inför?

– Ett aktivt varierat brukande av skog är sannolikt en av de viktigaste ingredienserna i vår resa mot ett mer hållbart samhälle. Branschens stora utmaning ligger i att öka kunskapen och därmed
förståelsen för den viktiga roll ett aktivt skogsbruk har för utvecklingen av vårt framtida samhälle.

Hur ser du på framtiden för Skogssällskapet?

– Skogssällskapet har flera delar som skiljer oss från andra aktörer. Till exempel är ställningen som fristående skogsförvaltare något som marknaden uppskattar och som jag tror kommer att bli allt viktigare för många skogsägare.

– Vår närvaro runt Östersjön är en annan viktig faktor. Marknaden för både tjänster och skogsprodukter blir alltmer gemensam för länderna runt Östersjön. Att vi finns representerade både som ägare och förvaltare av mark i samtliga dessa länder gör att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder spännande lösningar och möjligheter.

– Att Skogssällskapet blivit en betydande finansiär av forskning och kunskapsutveckling är också mycket viktigt. Överskotten från vår verksamhet går inte till aktieägare i form av utdelning utan återinvesteras i kunskapsuppbyggnad som ska gagna skogsägarna och skogen.

– Allt det här tillsammans ger Skogssällskapet en unik position med oändliga utvecklingsmöjligheter, säger Svante Scherman.

TEXT: Anders Thorén

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.