Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Karin Fällman ny hållbarhets­­­chef på Skogsällskapet

Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

2 september börjar Karin Fällman som ny hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Karin Fällman efterträder Lotta Möller som slutar på Skogssällskapet 31 augusti. Karin Fällman har tidigare arbetat på Sveaskog med certifieringsfrågor och som skogsskötsel- och miljöchef. I dag kommer Karin Fällman närmast från en tjänst som näringspolitisk kommunikatör på Sveriges allmänningsskogars förbund. I grunden är Karin jägmästare och har disputerat inom röjningsfrågor vid Institutionen för skogsskötsel, på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

På Skogssällskapet kommer Karin Fällman att ansvara för, och driva, Skogssällskapets anslagsprocess med utlysningen av medel till forskning och kunskapsutveckling. Karin kommer även att ansvara för Skogssällskapets övergripande hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Karin Fällman är bosatt i Nyköping men kommer till stor del att ha Skogssällskapets kontor i Stockholm som bas.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba med olika aspekter av hållbarhetsarbetet inom Skogssällskapet, som med sin fristående roll och allmännyttiga ändamål har en unik position i den svenska skogsbranschen. Forskning och kunskapsutveckling inom skog är något jag känner starkt inför, så det ska bli både roligt och spännande att kliva in i min nya roll, säger Karin Fällman.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.