Personuppgiftspolicy

Information om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och ersatte då person­uppgifts­lagen (PuL).

Med dataskydds­förordningen stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som är forskare och/eller anslagsmottagare, nyttjanderättshavare eller kund till stiftelsen om hur stiftelsen behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Grundläggande principer

Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning respekterar och skyddar dina person­uppgifter och din personliga integritet. Vi redovisar våra grund­läggande åtaganden i vår integritets­policy. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av person­uppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritets­skydds­lagstiftningen.

Personuppgiftsansvar

Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning är personuppgiftsansvarig enligt Data­skydds­förord­ningen för de person­uppgifter som vi hanterar inom stiftelsen.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning kan du vända dig till oss via post, e-post eller telefon.

Vidfelts fond, c/o Skogssällskapet, Box 11374, 404 28 Göteborg

info.vidfelt@skogssallskapet.se

eller via telefon till Ulf Ekström, 0707-26 91 92.

Insamling av information

De flesta uppgifter vi har om dig får vi direkt från dig. Det rör sig om personnummer, bostads­adress och kontaktuppgifter, mailadress, ip-adress med mera. Vi hämtar också uppgifter från offentliga register för att komplettera och uppdatera informationen om dig, så som folkbok­föringen, universitet, högskola mm.

Cookies

En cookie-fil är en text som placeras i din dators, telefons eller surfplattas hårdvara, om du godkänner det. Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning använder cookie-filer för att göra analyser av trafiken på våra webbplatser. Du kan ange om du accepterar cookies i inställningarna för din webbläsare.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig, och det som följer av lagstiftning, såsom exempelvis bokföringslagen. De anslagsansökningar som får avslag kommer vi att radera 6 månader efter beslut om avslag.

Säkerhet

Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och tar säkerhetsfrågor på stort allvar.

För det fall något inträffar som gör att information om dig hamnar i obehöriga händer, meddelar vi dig omedelbart.

Användning av informationen

Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning använder den information som du har lämnat för att kunna behandla anslagsansökningar och rapporter samt vid kommunikation av rapporter till allmänheten.

Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning kommer aldrig att sända uppgifter om dig vidare till något annat land utanför EU, annat än om detta följer av lagstiftning, utom om du uttalat ber oss att göra det.

Rättelse och insyn

Stift A o G Vidfelts fond för biologisk forskning är beroende av att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig rättar vi den.

Du har rätt att, en gång per år kostnadsfritt, ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.