Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, org.nr. 857202-3144.

Styrelsen består av tre ledamöter med tre suppleanter, vilka utses av Göteborgs Universitet, Svenska Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Skogssällskapet.

Styrelsens ordförande är Dr Göran Wallin.

E-post: goran.wallin@bioenv.gu.se

Postadress: Göteborgs universitet, Institutionen för biologi- och miljövetenskaper, Box 461, 405 03 Göteborg.