Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion?

  I projektet undersöks föryngringsmetoder där färre högförädlade granplantor planteras på lämpliga trakter och naturligt föryngrad björk tillåts växa upp i luckorna mellan granplantorna. Syftet är att skapa blandbestånd som kombinerar den höga tillväxten hos de förädlade granplantorna med riskspridningen och den ökade biologiska mångfalden det innebär att blanda barr- och lövträd.

  Forskare
  Mats Berlin
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Trees For Me

  Trees For Me driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att främja toppmodern forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Centrumet koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Föryngrings­kollen

  Mellan 20 till 30 procent av planterade plantor dör inom de tre första åren efter plantering. Föryngringskollen är ett samarbets­projekt mellan Skogforsk och åtta skogsföretag, där ett av dem är Skogssällskapet, för att bransch­gemensamt bygga upp mer kunskap som kan bidra till en bättre föryngring i skogen.

  Forskare
  Mattias Berglund
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022