Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot snytbaggar

  Snytbaggen ( Hylobius abietis ) utgör det allvarligaste hotet mot lyckade föryngringar av barrträdsplantor. Skadorna orsakas av att de äter av barken på de plantor som planterats efter avverkning av barrskog. Mycket talar för att man bör inrikta skadebekämpande åtgärder mot att styra bort födognaget från plantorna och öka plantornas tolerans mot angrepp snarare än att försöka minska snytbaggepopulationen.

  Forskare
  Niklas Björklund
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2013
 • Pågående

  Towards climate-responsible forestry: Assessing the greenhouse gas balances of drained and restored peatland forests in boreal Sweden

  Under det senaste århundradet har 1.5-2 miljoner hektar torvmark dikats i Sverige för att förbättra skogstillväxten.

  Forskare
  Järvi Järveoja
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Ut med FINA – Folkhälsa i natur för alla

  Syftet är att möjliggöra för fler personer med olika funktions­ned­sättning att vistas mer ute i naturen. Detta vill vi göra genom att arbeta med och vidare­utveckla våra metoder för att skapa regelbundna och uthålliga naturaktiviteter i samverkan med grupperna och deras nätverk.

  Forskare
  Eva Arnemo
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2018