Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion?

  I projektet undersöks föryngringsmetoder där färre högförädlade granplantor planteras på lämpliga trakter och naturligt föryngrad björk tillåts växa upp i luckorna mellan granplantorna. Syftet är att skapa blandbestånd som kombinerar den höga tillväxten hos de förädlade granplantorna med riskspridningen och den ökade biologiska mångfalden det innebär att blanda barr- och lövträd.

  Forskare
  Mats Berlin
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige

  Syftet är att öka kunskapen om och nå en positiv attityd till skogen, skogsbruket och skogsindustrin hos sektorns viktiga målgrupper och för allmänheten.

  Forskare
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2012
 • Pågående

  Mot ett mer hållbart skogsbruk – hur skogars potentiella klimatnytta påverkas av olika skogsskötselsystem

  Osäkerheterna kring vilken klimatnytta hyggesfria skötselmetoder har gör det svårt att utvärdera vilken effekt ett skifte i skötselmetoder får för Sveriges klimatmål. Projektet vill fylla viktiga kunskapsluckor kring klimatnyttan av hyggesfritt skogsbruk och kan bidra till kunskapsbaserade beslut kring skogsskötsel som upprätthåller skogars virkesproduktion, ökar den totala klimatnyttan och samtidigt minimerar negativa miljökonsekvenser.

  Forskare
  Patrik Vestin
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022