Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Klimateffektiv skogsskötsel

  Hur kan valet av skötselmetod påverka skogens tillväxt och utfallet av produkter, och vilken klimateffekt ger det egentligen? Det är frågor som ska undersökas i projektet.

  Forskare
  Anders Eriksson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Genomförbarhetsanalys av återintroduk­tion av visent (Bison bonasus) till Sverige

  Inom ramen för detta projekt utförs en genomförbarhetsanalys av återintroduktion av visent till Sverige där befintlig nationell och internationell kunskap och erfarenheter från visenter och visentförekomst sammanställs och kunskapsluckor identifieras.

  Forskare
  Carl-Gustaf Thulin
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2023
 • Pågående

  Radarmät­ningar av vatten i skogen

  I projektet, som är en del av ett större samarbete kring atmosfärs- och klimatföränd­ringar, studeras studeras skogens vattencykel med hjälp av radarmätningar.

  Forskare
  Henrik Persson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023