Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Överst ser du våra sex senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel
  Internationella forskare samlade på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje i juni.

  Internationella forskare fick se svenskt skogsbruk i praktiken

  En varm dag i slutet av juni samlade 300 skogs­forskare från hela världen för en exkursion på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Temat för exkursionen var ”state of the art forestry”, och handlade alltså om att visa upp ett modernt svenskt skogsbruk som en del av skogsforsknings­kongressen IUFRO*.
 • Artikel
  Skogsvy. Foto: Hilla Aspman

  Webbinarium om klimat­anpassad skogsskötsel

  Hur kommer klimatet att påverka skogens förutsättningar i framtiden? Vad kan du som skogsägare göra för att din skog ska vara rustad för klimat­förändringarna? Se vårt webbinarium i efterhand!
 • Artikel
  Relika Kaer och Urban Nilsson på ett hygge. Foto: André de Loisted

  Panelsamtal om framtidens skogsföryngring

  Plantorna och fröna som landar i jorden idag kommer att vara uppvuxen skog först om 60-100 år. Hur ska vi då kunna veta vad, när och hur vi ska föryngra – när dessutom ett förändrat klimat och nya samhällskrav kan ge totalt annorlunda förutsättningar för skogen? Vi samlade tre personer med lång erfarenhet av föryngring för att prata om kunskap, utmaningar och lärdomar inför framtiden.
 • Artikel
  Fältdag med Föryngringskollen. Foto: Jonas Öhlund/Privat

  Föryngringskollen – kraftsamling för att få fler plantor att överleva

  Oförutsägbart klimat, snytbaggar och betande djur. Hoten mot unga, planterade plantor är många. I jätteprojektet Föryngringskollen undersöks de bakomliggande skälen till att plantorna dör, för att snabbt kunna sätta in åtgärder som kan förbättra situationen.
 • Artikel
  Göran Ericsson, dekan för SLU:s skogsvetenskapliga fakultet. Foto: Susanne Bergström

  Samhällets krav formar föryngrings­forskningen

  Föryngringen lägger grunden för framtidens skogar och är ett viktigt forskningsområde. Under stora delar av 1900-talet låg fokus i forskningen på återplantering av tall och gran – men nu har forskningen tagit en ny riktning.
 • Artikel
  Lisa Sennerby Forsse

  Tre forskare om förändrad föryngring

  Vi bad tre starka forskarprofiler svara på vad de tror om framtidens föryngring.

Ämnen