Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Sök anslag

Skogssällskapets årliga utlysning är inriktad på att ge anslag till forskning om skogshushållning och naturvård. Här hittar du information och instruktioner som du behöver för att skriva och granska ansök­ningar samt rapportera beviljade projekt.

Om du vill få information om utlysningen, och evenemang relaterade till anslags­verksam­heten, kan du anmäla dig till nyhetsutskicket.

Här nedan kan du läsa mer om den aktuella utlysningen.

Utlysning från Skogssällskapet och närstående stiftelser 2019 (avslutad)

Belopp att söka om i 2019 års utlysning.

Tidtabell för anslagsprocessen

Skriv tabellbeskrivning här
Stiftelse
Utlysning
Sista ansökningsdag
Beslut
Skogssällskapet Steg 113/9 201921/10 2019Dec 2019
Skogssällskapet Steg 213/12 201920/1 2020Mars 2020
Wingquists stiftelse13/9 20198/11 2019Dec 2019
Stina Werners fond13/9 20198/11 2019Dec 2019
Vidfelts fond13/9 201915/11 2019 (förlängt från 8/11)Dec 2019

Inriktning

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning inom skogshushållning och naturvård. Stiftelsen Skogssällskapet tolkar begreppet skogshushållning som hushållning med den förnybara resursen skog på ett sådant sätt att skogens långsiktiga produktionsförmåga säkerställs. Stiftelsens tolkning av begreppet naturvård med koppling till skog och brukande av skog innebär att det är ett säkerställande av skogens ekologiska, sociala och estetiska värden.

För att bidra till att forskningsresultat och befintlig kunskap kommer till användning kan Skogssällskapet även ge anslag till kommunikation och kunskapsspridning som tar sin utgångspunkt i skogshushållning och naturvård. Inom naturvårdens områden kan bidrag beviljas inom andra områden än forskning, förutsatt att de ligger inom stiftelsens tolkning av begreppet naturvård.

För inriktning för närstående stiftelser, se respektive stiftelses hemsida samt information för respektive stiftelse i anslagshandboken för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser.

Elektronisk ansökan

Ansökan till Stiftelsen Skogssällskapet sker elektroniskt via stiftelsens anslagssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inga papperskopior av ansökan ska skickas in.

Välkommen med din ansökan!