Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Sök anslag

Skogssällskapets årliga utlysning är inriktad på att ge anslag till forskning om skogshushållning och naturvård. Här hittar du information och instruktioner som du behöver för att skriva och granska ansök­ningar samt rapportera beviljade projekt.

Om du vill få information om utlysningen, och evenemang relaterade till anslags­verksam­heten, kan du anmäla dig till nyhetsutskicket.

2019 års utlysning är avslutad. Nästa utlysning planeras till början av september 2020. Välkommen med din ansökan då!

Inriktning

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning inom skogshushållning och naturvård. Stiftelsen Skogssällskapet tolkar begreppet skogshushållning som hushållning med den förnybara resursen skog på ett sådant sätt att skogens långsiktiga produktionsförmåga säkerställs. Stiftelsens tolkning av begreppet naturvård med koppling till skog och brukande av skog innebär att det är ett säkerställande av skogens ekologiska, sociala och estetiska värden.

För att bidra till att forskningsresultat och befintlig kunskap kommer till användning kan Skogssällskapet även ge anslag till kommunikation och kunskapsspridning som tar sin utgångspunkt i skogshushållning och naturvård. Inom naturvårdens områden kan bidrag beviljas inom andra områden än forskning, förutsatt att de ligger inom stiftelsens tolkning av begreppet naturvård.

För inriktning för närstående stiftelser, se respektive stiftelses hemsida samt information för respektive stiftelse i anslagshandboken för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser.

Elektronisk ansökan

Ansökan till Stiftelsen Skogssällskapet sker elektroniskt via stiftelsens anslagssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inga papperskopior av ansökan ska skickas in.

Välkommen med din ansökan!