Kvalitetsarbete

Bastardsvärmare på Skogssällskapets fastighet Åkerö.

Foto: Niclas Moberg

Inom Skogssällskapet arbetar vi för att hålla en jämn och hög kvalitet på allt vi gör. Här kan du läsa om våra certifieringssystem och de policies som är styrande för vår verksamhet.

Skogssällskapets mål är en hållbar utveckling av skog och mark, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi ser det som en utmaning att hitta den bästa kombinationen mellan lönsamhet och god miljö- och naturvård, samtidigt som vi tar hänsyn till de människor som arbetar och rör sig i skogen.

Skogssällskapet är paraplyorganisation för FSC® (logolicensnummer FSC-C017993) och PEFC (logolicensnummer PEFC/05-22-58), vilket innebär att skogsägare kan certifiera sitt skogsägande genom oss.

Fortbildning och kompetenshöjning av den egna personalen är en grundförutsättning för allt kvalitetsarbete. Därför genomför vi regelbundna utvärderingar och interna fortbildningar.  

Ställningstagande mot korruption

Skogssällskapet tar avstånd från alla former av korruption och vi förväntar oss detsamma från våra affärspartners. Som anställd på Skogssällskapet tar man inte emot mutor eller tillämpar bestickning. Man deltar inte heller i någon form av korrupt affärsverksamhet. Brott mot denna policy ska rapporteras till närmast överordnad eller till HR-avdelningen.