Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

  Programmets syfte är att i nära samarbete med olika intressenter utveckla och sprida kunskap i skogsskötsel­ämnet samt att utbilda en ny generation skogsskötsel­forskare med kunskap om praktisk skogsskötsel och en förståelse för växtfysiologiska och ekologiska processer.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Nya skogskartor med trädslags­information från tidsserier av satellitdata

  Projektet ska utveckla och utvärdera metoder för att bestämma trädslag från tidsserier av satellitbilder och SAR data. 

  Forskare
  Eva Lindberg
  Ämne
  Teknik
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Interpretation och naturvägledning för skogssektorn – skogens besökare i centrum

  Projektet ska bidra till ett utvecklat förhållningssätt till kommunikation om skog i det brukade landskapet. Utifrån teorin om interpretation ökar förutsättning­arna för skogssektorn att bidra till ökat engagemang hos allmänheten kring brukande av skog och dess roll i samhället.

  Forskare
  Anders Arnell
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2018