Pågående projekt

Hur påverkas allmänhetens upplevelsevärde av hyggesfria skogsskötselsystem som används i tätortsnära skog? - Kvalitativ och kvantitativ analys

Skogen som ligger nära bostäder är den skog som mest frekvent nyttjas för utomhusaktiviteter. Här bedrivs det som ofta kallas vardagsrekreation.

Projektbild

De mest bostadsnära skogarna som ger en praktisk möjlighet att vara ute dagligen eller flera gånger i veckan är därför särskilt viktiga för hälsa och välbefinnande. Skogen i och i närheten av tätorter som är bostadsnära för många är ofta mycket uppskattad av närboende och dess skötsel väcker därför starka känslor. Många betraktar närskogen som 'sin egen skog' och stora förändringar i denna skog leder lätt till konflikter. Den starkaste förändringen som sker i skötseln av skog är utan tvekan slutavverkning av skogen, då äldre skog ersätts med ett kalhygge och efterhand av täta ungskogar. Denna kraftiga förändring leder ofta till starka reaktioner från dem som använder skogen som arena för sitt friluftsliv. Det är därför lätt att förstå att förvaltare av tätortsnära skog intresserar sig för hyggesfria metoder.

Problemet med kalhyggen i tätortsnära lägen har i olika repriser uppmärksammats i forskningen kring skogens upplevelsevärden. De hyggesfria metoder som undersökts i tidigare forskning visade sig inte vara hela lösningen på problematiken kring hur den tätortsnära skogen ska skötas. Tvärtom visar flera studier att beståndsföryngringen inne i flerskiktade bestånd ibland kan bli så tät att många besökare finner den flerskiktade skogen mindre lämplig för sitt friluftsliv jämfört med öppnare miljöer. Under senare år har flera hyggesfria metoder under namn som t ex Lübeck-metoden, Natur-kultur, Pro Silva och New Forestry har börjat användas i tätortsnära lägen. Detta projekt syftar till att kartlägga och utvärdera hyggesfria metoder som används i skogar med mycket besök och att på ett systematiskt vetenskapligt sätt belysa hur dessa metoder upplevs av närboende och besökare av tätortsnära skogsmiljöer. Projektet syftar även till att belysa hur dessa nya metoder kan kombineras med andra skogsskötselsystem i tätortsnära skog.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2016

Camilla Widmark

Prefekt, Forskare
  • Organisation Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Telefon 0907868596
  • Epostadress camilla.widmark@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.